◦•●◉✿setareh✿◉●•◦
مهربونمهربون
◦•●◉✿setareh✿◉●•◦

یک نفر  می آید، که میشود #تمامت  بهشت آنجاست

یک نفر 
می آید،
که میشود  
بهشت آنجاست
هوایـش را داشـته بـاش❤️

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 2 نظر
پَـرے‌ݫآد•••❤④و⑤
پَـرے‌ݫآد•••❤④و⑤

دِلم می خواهد کسی #تـــــــو را به من

دِلم می خواهد
کسی را
به من تعارف کند
تا من را بردارم ... !

••••❤~❤~❤••••

@romi_saaa

مشاهده همه ی 5 نظر
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

#دل‌را❤ #نگاه‌گرم‌تو😍 #دیوانه‌می‌کند🍒 😊 ‌حالا

#دل‌را❤ #نگاه‌گرم‌تو😍 #دیوانه‌می‌کند🍒 😊 ‌حالا

#دل‌را❤ ‌گرم‌تو😍
‌می‌کند🍒 😊

‌حالا که ‌برای‌من است😊
‌حالا که میدانم با ‌راحت‌دارمَت❤
‌حالا که میتوانم.پُزِ با ‌بودن💖 را به.عالم و.آدم بدهم🍒
#‌روزی‌هزاران‌بار‌افسوس‌میخورم!😓
‌ای کاش🍃
‌خیلی قبل تر ها🎈
#‌زندگی❤
#‌ما را،🌷
#‌ازدوگوشه‌ی‌این‌شهرِ‌بزرگ‌برمیداشت و😍
‌سنجاقمان.میکرد به.هم...😊 💖
#‌ای‌کاش‌زودتر‌ازاینها‌داشتمَت🍒 😌

🌱 🌱

‌_ن_‌دلبرانه: 😍 🍉

آرامش.همین.جاست ؛⚘
دُرست ، کنار.مَن ..😊
هَمینجا که
زیر سقف یک.آسِمان ،☔ 🌪
‌با‌ریتمِ‌نفس‌های‌مَن ،😍 🍒
نفس.میکِشی ..🍃 🌷

‌ست_که_با_دیدن_تو❤
...💙

🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

#دل‌را❤ #نگاه‌گرم‌تو😍 #دیوانه‌می‌کند🍒 😊 ‌حالا

#دل‌را❤ #نگاه‌گرم‌تو😍 #دیوانه‌می‌کند🍒 😊 ‌حالا

#دل‌را❤ ‌گرم‌تو😍
‌می‌کند🍒 😊

‌حالا که ‌برای‌من است😊
‌حالا که میدانم با ‌راحت‌دارمَت❤
‌حالا که میتوانم.پُزِ با ‌بودن💖 را به.عالم و.آدم بدهم🍒
#‌روزی‌هزاران‌بار‌افسوس‌میخورم!😓
‌ای کاش🍃
‌خیلی قبل تر ها🎈
#‌زندگی❤
#‌ما را،🌷
#‌ازدوگوشه‌ی‌این‌شهرِ‌بزرگ‌برمیداشت و😍
‌سنجاقمان.میکرد به.هم...😊 💖
#‌ای‌کاش‌زودتر‌ازاینها‌داشتمَت🍒 😌

🌱 🌱

‌_ن_‌دلبرانه: 😍 🍉

آرامش.همین.جاست ؛⚘
دُرست ، کنار.مَن ..😊
هَمینجا که
زیر سقف یک.آسِمان ،☔ 🌪
‌با‌ریتمِ‌نفس‌های‌مَن ،😍 🍒
نفس.میکِشی ..🍃 🌷

‌ست_که_با_دیدن_تو❤
...💙

🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒

مشاهده همه ی 3 نظر
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

#دل‌را❤ #نگاه‌گرم‌تو😍 #دیوانه‌می‌کند🍒 😊 ‌حالا

#دل‌را❤ ‌گرم‌تو😍
‌می‌کند🍒 😊

‌حالا که ‌برای‌من است😊
‌حالا که میدانم با ‌راحت‌دارمَت❤
‌حالا که میتوانم.پُزِ با ‌بودن💖 را به.عالم و.آدم بدهم🍒
#‌روزی‌هزاران‌بار‌افسوس‌میخورم!😓
‌ای کاش🍃
‌خیلی قبل تر ها🎈
#‌زندگی❤
#‌ما را،🌷
#‌ازدوگوشه‌ی‌این‌شهرِ‌بزرگ‌برمیداشت و😍
‌سنجاقمان.میکرد به.هم...😊 💖
#‌ای‌کاش‌زودتر‌ازاینها‌داشتمَت🍒 😌

🌱 🌱

‌_ن_‌دلبرانه: 😍 🍉

آرامش.همین.جاست ؛⚘
دُرست ، کنار.مَن ..😊
هَمینجا که
زیر سقف یک.آسِمان ،☔ 🌪
‌با‌ریتمِ‌نفس‌های‌مَن ،😍 🍒
نفس.میکِشی ..🍃 🌷

‌ست_که_با_دیدن_تو❤
...💙

🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒 🍃 🍒

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

خودَت را بَرایَم #قسمت نَکُن پای

.

خودَت را بَرایَم نَکُن
پای تو که در میان باشَد
خواهَم
را میخواهَم
نه ای اَز .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezaaa
خوشحالخوشحال
rezaaa

#زبان مرا یاد بگیر زبان من #عربی نیست عبری

مرا یاد بگیر
زبان من نیست
عبری نیست
حتی انگلیسی یا فرانسه
زبان من و تنهایی من است
زبان من مهتاب زده ام
زبانی که با آن
ات می کنم
در می گیرم
و به اتفاق جهان ، می کنم
زبان من از آن مردی ست که می شود
می بیند و می شود
می میرد و می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤Shaghayeghem❤
آروم و عادیآروم و عادی
❤Shaghayeghem❤

دِلم می خواهد کسی #تـــــــو را به من

دِلم می خواهد
کسی را
به من تعارف کند
تا من را بردارم ... !

••••❤~❤~❤••••
@sh-moein

نظرات برای این پست غیر فعال است