صدای مدافعان
صدای مدافعان

در هفته که گذشت: 🔹بیش از ۸ میلیارد

 لینک
در هفته که گذشت: 🔹بیش از ۸ میلیارد

در هفته که گذشت:

🔹بیش از ۸ میلیارد تومان، سرانه ماهانه بیمه جانبازان
🔹ایجاد ۵۷۰۰ شغل برای از طریق وام‌های روستایی
🔹آغاز دوباره ساخت مجتمع ایثارگران
🔹پوشش ‌ای_خدمات روانشناسی در انتظار تصویب «پاستور نشین‌ها»

بیشتر بخوانید:
http://sedayemodafean.org/akhbar/17425

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صدای مدافعان
صدای مدافعان

در هفته که گذشت: 🔹بیش از ۸ میلیارد

 لینک
در هفته که گذشت: 🔹بیش از ۸ میلیارد

در هفته که گذشت:

🔹بیش از ۸ میلیارد تومان، سرانه ماهانه بیمه جانبازان
🔹ایجاد ۵۷۰۰ شغل برای از طریق وام‌های روستایی
🔹آغاز دوباره ساخت مجتمع ایثارگران
🔹پوشش ‌ای_خدمات روانشناسی در انتظار تصویب «پاستور نشین‌ها»

بیشتر بخوانید:
http://sedayemodafean.org/akhbar/17425

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید