مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

آرامـش یـنـی ♡ بدونی توی دل کسی که

آرامـش یـنـی ♡ بدونی توی دل کسی که

آرامـش یـنـی ♡

بدونی توی دل کسی که
دوستش داری ؛ یه خونخ گرم
داری واسه همیشه


💎درقلب منی تاابد

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است