امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

من دیوونتم . دیوونه‌ی #تویی که واسم به بقیه فرق

من دیوونتم ...
دیوونه‌ی که واسم به بقیه فرق داری
که با گفتن حرفای عاشقونت
منو عاشق تر میکنی
که همه جا هوامو داری
که نگاهت مستم میکنه
که مهربونیات فقط مال منه
که عزیز دلمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

من دیوونتم . دیوونه‌ی #تویی که واسم به بقیه فرق

من دیوونتم . دیوونه‌ی #تویی که واسم به بقیه فرق

من دیوونتم ...
دیوونه‌ی که واسم به بقیه فرق داری
که با گفتن حرفای عاشقونت
منو عاشق تر میکنی
که همه جا هوامو داری
که نگاهت مستم میکنه
که مهربونیات فقط مال منه
که عزیز دلمی 😘😍❤️

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

#می‌سرایم تو و #چشمان تو را نہ سپیدے

‌سرایم تو
و تو را
نہ سپیدے
نہ غزل
آن شعر دل‌انڪَیز و بلند
ڪہ پر از ے بارانی ؛
منم آن شاعر بیدل
ڪہ فقط
چشمان تو را می‌بیند ؛

من عاشقی
و ‌ام دلتنڪَی‌ست
منم آن مست و پریشان نڪَاهت

تو و احساس تو را میخواهد ..!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza.
مهربونمهربون
alireza.

#دلم‌شکستی و #جانم هنوز #چشم‌به‌راهت شبی سیاهم و

‌شکستی و هنوز ‌به‌راهت

شبی سیاهم و در ‌طلعت‌ماهتاگر تو افتد ‌چشم‌سیاهت

زگرد راه برون آ که پیر دست به دیوار

به و ‌یتیمان دویده بر

بیا که جز تو این کلاه و کمر نیست

که سود کمربند به کلاهت

جمال چون تو به و ‌پاک توان دید

به روی چون منی الحق دریغ ‌ونگاهت

برو به کنج خراباتت ای ندیم گدایان

تو بختت آن نه که راهی بود به خلوت شاهتخوش است که دیدم به ‌گاه‌به‌گاهت

اگر به باغ تو گل بر دمید و من به خاک

اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهت

تنور ما را ای به حذر باش

که روی سیه می کند به ‌آهت

کنون که می دمد از مغرب آفتاب نیابت

چه کوههای سلاطین که می شود پر کاهت

که پشت و پناه جهادیان

که سرجهاد تویی و ‌پشت‌وپناهت

و بال جوانی نهد به گردن پیری

تو خمیدی به

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sadaf خـلـــــوتـــــ دلــــ
Sadaf خـلـــــوتـــــ دلــــ

#می‌سرایم تو و #چشمان تو را نہ سپیدے

#می‌سرایم تو و #چشمان تو را نہ سپیدے

#می‌سرایم تو
و تو را
نہ سپیدے
نہ غزل آن شعر دل‌انڪَیز و بلند
ڪہ پر از ے بارانی ؛
منم آن شاعر بیدل
ڪہ فقط چشمان تو را می‌بیند ؛
من عاشقی
و ‌ام دلتنڪَی‌ست
منم آن مست و پریشان نڪَاهت
تو و احساس تو را میخواهد ..!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
.

#می‌سرایم تو و #چشمان تو را نہ سپیدے

#می‌سرایم تو و #چشمان تو را نہ سپیدے

#می‌سرایم تو
و تو را
نہ سپیدے
نہ غزل آن شعر دل‌انڪَیز و بلند
ڪہ پر از ے بارانی ؛
منم آن شاعر بیدل
ڪہ فقط چشمان تو را می‌بیند ؛
من عاشقی
و ‌ام دلتنڪَی‌ست
منم آن مست و پریشان نڪَاهت
تو و احساس تو را میخواهد ..!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید