مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

‌ ‌ دوستت دارم بی آنکه بدانم چطور،

‌ ‌ دوستت دارم بی آنکه بدانم چطور،
..

‌ ‌

دوستت دارم بی آنکه بدانم چطور،
کجا، یا چه وقت...؟!
چه آسان دوستت دارم،
بی هیچ غرور یا دشواری
تو را اینگونه دوست دارم
چون طریقی دیگر برایش نمی دانم.
آن چنان به هم نزدیکیم
که دست های تو بر گردنم،
گویی دست های من است،
و آن طور در هم تنیده ایم که
وقتی چشمانت را می بندی
من به خواب می روم...

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است