محمد ahvazi
آروم و عادیآروم و عادی
محمد ahvazi

#تُ هستی در میان جانم و من ز شوق روی

هستی در میان جانم و من
ز شوق روی جان بر میانم

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حماقت تا ابد باقیست
حماقت تا ابد باقیست

من عاشق #تُ هستم و #تُ مال من هيچ

من عاشق #تُ هستم و #تُ مال من هيچ

من عاشق هستم
و مال من
هيچ كس براى من نمى شود
حتى اگر دور
حتى اگر دست نيافتنى

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

دلم یک #تُ می خواهد که زل بزنی در نگاهم

دلم یک #تُ می خواهد که زل بزنی در نگاهم

دلم یک می خواهد
که زل بزنی در نگاهم
عطر بپیچد توی نفسهایم
عشق گیر کند لای انگشتانم ...

دلم یک می خواهد و
یک بغل زندگی
که مرا روبروی بنشاند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

امروز بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم دست

امروز
بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم
دست خودم نیست جمعه‌ها عاشق‌ترم!
مخصوصا اگر
چشم در چشم
از خواب بیدار شوم…

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

از #تُ همه چيزت را دوست دارم تا دكمه هاي

از #تُ همه چيزت را دوست دارم تا دكمه هاي

از همه چيزت را دوست دارم
تا دكمه هاي پيراهنت
حتي بند كفش هايت...
از خودم اما
تنها قلبم را دوست دارم كه
براي تو و هر چه متعلق به نو ست مي تپد…‌‌‌

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید