₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

قرار نیست تمام جمعه ها   به رسم همیشہ

قرار نیست تمام جمعه ها   به رسم همیشہ

قرار نیست
تمام جمعه ها
  به رسم همیشہ
    کسل باشی و
             من بی قرار ...

بیا امروز جمعه را غافلگیر کنیم !
من صدایت میزنم
دلتنگم شو
باز هم بگو:جانِ دلم ...❤🍃💫

مشاهده همه ی 1 نظر
*•.¸♡ ωـsaraارا ♡¸.•*
لوسلوس
*•.¸♡ ωـsaraارا ♡¸.•*

ʏᵒᵘ'ʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ, ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉˢ #ʸᵒᵘ

ʏᵒᵘ'ʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ, ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉˢ #ʸᵒᵘ

ʏᵒᵘ'ʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ,
ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉˢ #ʸᵒᵘ...

قلبم نیستی،
قلبم شده ...

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آزاده
ناراحتناراحت
آزاده

صبح که می‌شود برای کلاغ‍‍‌ها از عشقمان بگو

صبح که می‌شود برای کلاغ‍‍‌ها از عشقمان بگو

صبح که می‌شود
برای کلاغ‍‍‌ها
از عشقمان بگو
بگذار یک کلاغ چهل کلاغ شود
دوست داشتنمان!
دلم می‌خواهد
قصه‌ی من و
برسد به گوش تمام دنیا ...

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

بدهم تکیه به #تُ شانه شدن را بلدے؟

بدهم تکیه به #تُ شانه شدن را بلدے؟

بدهم تکیه به
شانه شدن را بلدے؟

‌‌‎‌‌‌‌‎
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃
          

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*•.¸♡ ωـsaraارا ♡¸.•*
لوسلوس
*•.¸♡ ωـsaraارا ♡¸.•*

‌‌‌‌‌ Ohne dich, in jedem Moment, fürchte ich das Bröckeln

‌‌‌‌‌ Ohne dich, in jedem Moment, fürchte ich das Bröckeln

‌‌‌‌‌
Ohne dich, in jedem Moment, fürchte ich das Bröckeln...
بی 💍 هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است.🌼

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید