گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

عامل اصلی پذیرش قطعنامه۵۹۸ توسط امام گزارشاتی بود که مسئولین وقت

عامل اصلی پذیرش قطعنامه۵۹۸ توسط امام گزارشاتی بود که مسئولین وقت به امام دادند که خلاصه آن "ما نمی‌توانیم" هایی بود که مسئولین بر آن اصرار داشتند؛ ما نمی‌توانیم تجهیزات جنگ را تامین کنیم، ما نمی‌توانیم کشور را مدیریت کنیم، ما نمی‌توانیم برای جبهه ها نیرو بفرستیم و...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید