mohsen
خنگخنگ
mohsen

2 روز نشستین توی خونه خسته شدین؟! پس #قرنطینه_های_همیشگی چی

2 روز نشستین توی خونه خسته شدین؟! پس #قرنطینه_های_همیشگی چی

2 روز نشستین توی خونه خسته شدین؟!
پس چی بگن؟
17 هزار جنگ ما که بیش از 30 سال است اند.. و بسیاری از آنها شده اند
بخاطر های شیمیایی ساخت
که با جنگنده های و
از طریق صدام بر سر ما ریخته شد..
برای شفای همه که بخاطر اسلام و وطن ایثار کردند صلوات

نظرات برای این پست غیر فعال است
dajma
آروم و عادیآروم و عادی
dajma
مشاهده همه ی 2 نظر