ذوالفقار
ذوالفقار

#بانوی_عمارت و #جذب_مخاطب با تکنیک های هندسی شبکه های ماهواره ای!

#بانوی_عمارت و #جذب_مخاطب با تکنیک های هندسی شبکه های ماهواره ای!

و با تکنیک های هندسی شبکه های ماهواره ای!

❌ اینکه برخی روزنامه ها و سایت های شبه داخلی رسماً با کشف و تبلیغ الگوهای هندسی حاکم بر یک سریال داخلی در حال رسمیت بخشیدن به روابط ویرانگر اخلاقی از نوع روابط مبتنی بر و هستند را می توان از منظر و استحاله فرهنگی دشمن بررسی کرد!

🔻اما سوال اصلی اینجاست که آیا شورای نظارت بر به ابعاد ویرانگر اینگونه محتواسازیهای پر مخاطب رسانه ملی توجهی دارد؟!/مرصاد نیوز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید