گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔴اینجا #لیبی است. ⏪کشور ویران و تکه

🔴اینجا #لیبی است. ⏪کشور ویران و تکه

🔴اینجا است....

⏪کشور ویران و تکه پاره شده ای که اول هسته ای اش را داد،
بعد موشک هایش را.
و بعد
برایش آورد!

🔰از سال 2011 به اسم «اعتراضات مردمی» آمریکا و ناتو وارد لیبی شدند. حال بعد از 9 سال، لیبیِ ثروتمند و خیز در کنار دریای مدیترانه، آوردگاه جنگ نیابتی دو محور و با و و و و و و و شده و رژیم هم مانند کفتاری به انتظار نتیجه نزاع نشسته.
🔰این فقط ملت لیبی است که در هرج و مرج، خونش بر زمین ریخته میشود.

🔰عبرتی برای آنانکه برای ساختن کشورشان، به دلخوش میکنند!

✅راستی هیچکس هم در این کشورها عربده نمی کشد، لیبی به ما چه؟! سودان به ما چه؟! آفریقا به ما چه... به هیچ روشنفکر طوطی مسلکی هم یاد نداده اند بگوید: «نه لیبی، نه سودان... جانم فدای ترکیه و امارات و عربستان...» همه مشغول غارتند و این شعارهای "به ما چه"؟ و "چرا جنگ افروزی؟" و "چرا دخالت در امور بقیه کشورها" و "خودمون فقیر داریم" و.. را فقط برای ما ها می سازند!"محمد عبدالهی"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔴 #مرگ_بر_دیکتاتور. #دیکتاتور و امر و نهی هاشو ببینید 👆

🔴 #مرگ_بر_دیکتاتور. #دیکتاتور و امر و نهی هاشو ببینید 👆

🔴 .. و امر و نهی هاشو ببینید 👆

سالهاست همینها در گوش جهان میخوانند از از از این کلمه های خوشگل.. ولی با دیکتاتوری آهنین ای ذهن مردم جهان را در و آنچه خود دوست دارند بشنوند اسیر کرده اند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید