◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

چون غمت را نتوان یافت مگر در دلِ شاد

چون غمت را نتوان یافت مگر در دلِ شاد

ما به امید غمت، خاطر شادی طلبیم

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

چون غمت را نتوان یافت مگر در دلِ شاد

چون غمت را نتوان یافت مگر در دلِ شاد

ما به امید غمت، خاطر شادی طلبیم

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

در سنبلش آویختم از روی نیاز

در سنبلش آویختم از روی نیاز

گفتم من سودازده را کار بساز

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

خبر بلبل این باغ بپرسید که من

خبر بلبل این باغ بپرسید که من

ناله‌ای می‌شنوم کز قفسی می‌آید

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید