مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

من از چشم هایت مےنویسم همان چشم‌ها ڪه

من از چشم هایت مےنویسم همان چشم‌ها ڪه
بریم دریا

من از چشم هایت مےنویسم

همان چشم‌ها ڪه بے قرار
تماشاے من است
تو از دست هایم بنویس
همان دست ها ڪه عطش
لمس دستانت را دارن
اصلاً بیا در هم فرو برویم
در هم ذوب شویم
یڪے شویم، بیا
و بگذار این بار توووو
سراینده تنها ترانه
عاشقانه‌اے باشے ڪه
من براے شنیدنش جان مے دهم

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است