نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

اینجا و آنجا ندارد ! تمام داشته هایِ من

اینجا و آنجا ندارد !
تمام داشته هایِ من
به دو حرف ختم می شود :
تو ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer

اینجا و آنجا ندارد تمام داشته‌های من به دو

اینجا و آنجا ندارد تمام داشته‌های من به دو

اینجا و آنجا ندارد
تمام داشته‌های من
به دو حرف ختم می‌شود:
تو...


مشاهده همه ی 3 نظر
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

اینجا و آنجا ندارد ! تمام داشته هایِ من

اینجا و آنجا ندارد !
تمام داشته هایِ من
به دو حرف ختم می شود :
تو ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

اینجا و آنجا ندارد ! تمام داشته هایِ من

اینجا و آنجا ندارد !
تمام داشته هایِ من
به دو حرف ختم می شود :
تو ...

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

اینجا و آنجا ندارد ! تمام داشته هایِ من

اینجا و آنجا ندارد !
تمام داشته هایِ من
به دو حرف ختم می شود :
تو ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Matin
Matin

‌ بِگو نَبودَنَت ، ڪوتاه بیایَد

‌ بِگو نَبودَنَت ، ڪوتاه بیایَد


بِگو نَبودَنَت ،
ڪوتاه بیایَد
پایانَم نزدیڪ است •••برای ارسال اولین نظر کلیک کنید