نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

جانانم امروز به خاطر شعر، فردا،

جانانم امروز به خاطر شعر، فردا،

جانانم
امروز به خاطر شعر،
فردا،
به خاطر عشق،
و روزهای دیگر
به هربهانه ای باید تورا خواست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
مهربونمهربون
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

#بخونید به درخواست دوستان ، متن کوتاه👇

#بخونید به درخواست دوستان ، متن کوتاه👇

#بخونید :)
به درخواست دوستان ، متن کوتاه👇

بقیه ی آدمارو نمیدونم
ولی من مدام دارم خودمو گول میزنم..
وقتی که تنهایی توی اطاقمو جز خودم و خدا هیچ کس اونجا نیست برای هزارمین بار شمارت رو ذخیره میکنم،چون شمارت رو پاک کرده بودم که بگم تو اصلا برام مهم نیستی..
تنهایی به عکست نگاه میکنم..
تنهایی دلم ضعف میره واسه ژستی که گرفتی..
واسه چشمات که مخاطب عاشقانه های منن..
واسه صدات که از تویه عکس میشنومش..
واسه عطرت که حسش میکنم..
واسه خود خودت..
اما چند دقیقه ی بعد دوباره شمارت رو پاک میکنم
چون بگم تو واسه من مهم نیستی..
جز من و خدا هیچ کس اونجا نبود..
من کیو دارم گول میزنم؟!پی نوشت : 👇

شرح حال من دلتنگ...
شبی نه!
همه شب بیداری ست.
‏واسه کسی که دوستش دارید بجنگید؛
چه جنگی از این بهتر؟!(:)

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

هرگز بامن که دوستت دارم قهر نباش، باران

هرگز بامن که دوستت دارم
قهر نباش،
باران
بی ابر نمی بارد،
و ماه بی خورشید نمیتابد،
و این منم که بی تو بودن را
نمیتوانم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
šε†αψεšh
مو قشنگمو قشنگ
šε†αψεšh

جانانم امروز به خاطر شعر، فردا، به خاطر

جانانم
امروز به خاطر شعر،
فردا،
به خاطر عشق،
و روزهای دیگر
به هربهانه ای باید تورا خواست...

یادگـــارماندگـــار
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید