รђเɭค
آروم و عادیآروم و عادی
รђเɭค

هیچ زنی را به جهنم نمی برند . #زیبایی

هیچ زنی را به جهنم نمی برند . #زیبایی

هیچ زنی را به جهنم نمی برند ...که جایش در جهنم نیست ...
پشت پلک هر زنی بهشتی نامریی مخفی شده برای مردی نامعلوم...
با یک چشم به هم زدنشان
را به هرج و مرج میکشانند ...
های عذاب
مذاب های اهن
سرب های داغ
ی شراب میشوند ...
خدا تعطیل خواهد شد ...

های انگور
روی دستش باد خواهد کرد ...
نه !
هیچ زنی را به جهنم نمیفرستد

نظرات برای این پست غیر فعال است