MANAGER SEPAHAN_GOLDEN
سرما زدهسرما زده
MANAGER SEPAHAN_GOLDEN

✒️ #آلبر_کامو 📓 #خطاب_به_عشق برایم زیاد

✒️ #آلبر_کامو 📓 #خطاب_به_عشق برایم زیاد

✒️
📓

برایم زیاد و زود بنویس،
تنهایم نگذار. منتظرت می‌مانم.
هر چقدر که لازم باشد،
در هر چه به تو مربوط است،
بی‌نهایت صبورم.
اما در عین حال تب‌وتابی
در خونم می‌جوشد
که آزارم میدهد.
میلی به سوزاندن
و بلعیدن همه چیز،
و این همه از عشق من به توست.
خداحافظ،
پیروزی کوچک!
در خیالت کنارم ‌باش.
خواهش می‌کنم زود بیا . . ‌.!

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید