پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا

بررسی علل خطاهای پزشکی با مرگ عارف لرستانی دوباره بحث خطای

 لینک
بررسی علل خطاهای پزشکی با مرگ عارف لرستانی دوباره بحث خطای

بررسی علل خطاهای پزشکی

با مرگ عارف لرستانی دوباره بحث خطای پزشکی داغ شد البته مشخص نشد واقعاً خطای پزشکی بود و یا دوباره شایئه سازی افراد بی کار بود . ما هم این موضوع را به هیچ عنوان تأیید و تکذیب نمیکنیم و باید اخبار مرتبط با این موضوع را از سازمان های خبری رسمی وزارت بهداشت دنبال کنید .ادامه مطلب در وب سایت پرشن ایکسترا ...

#پزشک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید