امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

** یاد بگیریم #زندگے را فریاد نزنیم زندگے را

** یاد بگیریم #زندگے را فریاد نزنیم زندگے را

**
یاد بگیریم ے را فریاد نزنیم
زندگے را ، بشناسیم
و زندگے را ے ڪنیم ...
زندگی موهبتے الهے ڪه روز
تڪرار میشود ڪهنه شدن ...
زندگی ڪلاس ے است ڪه هر روز
میاموزد ڪه چگونه باید رفتار ڪرد
اگر توانستیم مثلث ،
و و ارتباط
و آن را درست نماییم
زندگے خود# واقعے زیبایش نمایان خواهد ڪرد
زندگے را باید زندگے ڪرد

زندگیتون سرشار از عشق و آرامش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marjan
آروم و عادیآروم و عادی
marjan

🌸یاد بگیریم زندگے را فریاد نزنیم 🌾زندگے را بشنویم ،

🌸یاد بگیریم زندگے را فریاد نزنیم
🌾زندگے را بشنویم ، بشناسیم
🌸و زندگے را زندگے ڪنیم ...
🌾زندگی موهبتے است الهے ڪه هر روز
🌸تڪرار میشود بدون ڪهنه شدن ...
🌾زندگی ڪلاس درسے است ڪه هر روز
🌸میاموزد ڪه چگونه باید رفتار ڪرد
🌾اگر توانستیم با مثلث ،
🌸#خالق و و
🌾#مخلوقات ارتباط بگیریم
🌸و آن را درست ترسیم نماییم
🌾زندگے خود واقعے و زیبایش
🌸را نمایان خواهد ڪرد
🌾زندگے را باید زندگے ڪرد

زندگیتون سرشار از عشق و آرامش...💐💞

‌ ‎‌‌‌‎࿐჻ᭂ⸙❤️❤️⸙჻ᭂ࿐

مشاهده همه ی 4 نظر
alireza.
آروم و عادیآروم و عادی
alireza.

یاد بگیریم زندگی را فریاد نزنیم زندگی را بشنویم ،

یاد بگیریم زندگی را فریاد نزنیم
زندگی را بشنویم ، بشناسیم
و زندگی را زندگی کنیم ...
زندگی موهبتی است الهی که هر روز
تکرار میشود بدون کهنه شدن ...
زندگی کلاس درسی است که هر روز
میاموزد که چگونه باید رفتار کرد
اگر توانستیم با مثلث ،
و و ارتباط بگیریم
و آن را درست ترسیم نماییم
زندگی خود واقعی و زیبایش را نمایان خواهد کرد
زندگی را باید زندگی کرد

زندگیتون سرشار از عشق و آرامش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
monir11
قبراققبراق
monir11

🌼 صبـح و سحـر و 🕊بلبل و گلزار یکیست

🌼 صبـح و سحـر و
🕊بلبل و گلزار یکیست
🌼معشوقه و عـشق و
🕊عاشق و یار یکیست
🌼هرچند درون خانه را می نگرم
🕊خود دایره و نقطه و پرگار یکیست

🏻

🌼 صبح قشنگ اول هفته تون بخیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
popak
popak

بہ هرڪس دل ببندم بعد از این #خود نیز میدانم

بہ هرڪس دل ببندم بعد از این نیز میدانمبجز ″اندوهِ دل ندارد حاصلی دیگر...


✌️💐

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
il-یگانه-همسفر؏شــقـــ |i
il-یگانه-همسفر؏شــقـــ |i

بہ هرڪس دل ببندم بعد از این #خود نیز میدانم

بہ هرڪس دل ببندم بعد از این نیز میدانم

بجز ″اندوهِ دل ندارد حاصلی دیگر...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

بہ هرڪس دل ببندم بعد از این #خود نیز میدانم

بہ هرڪس دل ببندم بعد از این نیز میدانمبجز ″اندوهِ دل ندارد حاصلی دیگر...


❤️

نظرات برای این پست غیر فعال است