@eshghe_mamnoo1393

مامانم خیلی زن #خوبیه !! از اون خوبایی که واس

مامانم خیلی زن !!
از اون خوبایی که واس خودش یه پا خانوم خونس !
از اونا که آشپزی و کد بانوییش بیسته !!
از اون زنایی که با حرف زدن با مرد غریبه لپشون گل میندازه و چادرشو سفت تر میگیره!!
مامانم خیلی زن خوبیه !!
از اون خوبا که دوس داره و هی قربونش میره و هی دورش میگرده !
.
.
.
چن سال پیش یه روز اومد و گفت عاشق شده !!
میگف طرف دختر خیلی !
از اونا که تو دانشگاه جز نمره اولاس!
از اونا که ته منطقن و میشه یه عمر زندگیو ساخت باهاشون!!
از اونا که حرف نمیزنن همه جا و هر چیزیو نمیگن!!
خلاصه که خیلی دختر !
وقتی اینا رو تعریف میکرد داداش کوچیکم اخماش تو هم بود !!
وقتی ازش پرسیدم چته...با حرص گفت ،خب آخه چه جورى میشه عاشق همچین دختری شد؟!!!
.
.
.
یه هفته پیش واس همین رفتیم خواستگاری...
دختری که با سینی چایی اومد داخل ،شیطنت از چشاش میریخت بیرون !
بوی عطرش کل اتاقو گرفته بود...
از اون دختر حاضر جوابا بود که اگه تو یه جمع بود صدای قهقهش همه جا پخش میشد!!
که دل داداش کوچیکه منو با همون نگاهای دلرباش برده بود...
داداش کوچیکم میگفت خیلی دختر !!
.
.
.
...
آدما با هم میکنه!!
به خوب بابام میگن آپدیت نشده!
به خوب داداش بزرگم میگن از دماغ فیل افتاده!!
به خوب داداش کوچیکم میگن قرتی !!
از من میشنوید ...
بگردین دنبال ...
با زندگی بسازین و زندگی کنین نه که آمار روز به روز نخواین ببرین !
نه داداش من میتونه با یه زن مث مامانم به برسه !
نه بابام میتونه کنار دختر مورد علاقه داداشم داشته باشه !
بچسبین به خوب خودتون حتی اگه از نظر بقیه ،بد باشه! ❤️#

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر