زهرا*ارشد*سرای شادی و دوستی ها
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی و دوستی ها

همیشه مقداری دلگرمی داخل جیبت باید باشد که اگر ناگهان

همیشه مقداری دلگرمی داخل جیبت باید باشد که اگر ناگهان

همیشه مقداری دلگرمی داخل جیبت باید باشد
که اگر ناگهان در خیابان، یا در گوشه یک کافه، یا حتی در خواب،
سرمای ناامیدی به سراغت آمد،
یا بغضی دهانت را تلخ کرد،
دلگرمیت را از جیب در بیاوری؛
گوشه دهانت بگذاری تا آرام آرام شیرینیش در وجودت بپیچد،
یا مثل ژاکتی گرم دور خودت بپیچی و منتظر تابش خورشید بمانی.
همیشه باید باشد و ...
وای به تمام لحظه‌هایی که هرچه جیب‌ها و کیفت را بگردی دلگرمی پیدا نکنی!
همیشه دوستت دارم‌ها را،
دلخوری‌ها را، نگرانی‌ها را،
به موقع بگویید..
قدر بدانید " " را...
‌بودن مهمترین قسمت ‌بودن است.

جکسون براون

ســـرای دوستی ها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید