ܓ صَفُوراܓ
ܓ صَفُوراܓ

🌸🍃دخترِ همسایه‌مان گویی حلیم آورده بود باطناً یک کاسه شیطانِ

🌸🍃دخترِ همسایه‌مان گویی حلیم آورده بود باطناً یک کاسه شیطانِ

🌸🍃دخترِ همسایه‌مان گویی حلیم آورده بود
باطناً یک کاسه شیطانِ رجیم آورده بود

نذر دارد یا نظر؟ اللّهُ أَعلم هرچه هست
بار کج را از صراط المستقیم آورده بود!‌‌‌‌‌‌••┈••✾~~‌•‌ུྃ❰ࣹࣷ💞~✾••┈•

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

❤️ #کفویت ظاهری ❣️ #دختر و #پسر بهرهٔ

❤️ #کفویت ظاهری ❣️ #دختر و #پسر بهرهٔ

❤️ ظاهری

❣️ و بهرهٔ مساوی از داشته باشند. (یا نزدیک بهم)
اگر یکی از آنها خیلی خوشگلتر باشد، در نگاه دیگران مدام دیده و پسندیده می‌شود و بعد در هنگام اختلاف، مدام فکر می‌کند که حیف شده است.
دیو و دلبر

❣️ قد خانم با آقا مساوی باشد و یا کوتاه‌تر❗️
👈 عدم تناسب در قد می‌تواند بوجود آورد و یا مشکلاتی در ایجاد کند.

❣️ هیکل و اندام فیل و فنجون نباشند!

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید