مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

چشمهای تو معنای تمامی جمله های ناتمامی است که

چشمهای تو معنای تمامی جمله های ناتمامی است که

چشمهای تو
معنای تمامی جمله های ناتمامی است
که عاشقان جهان
دستپاچه
در لحظه ی دیدار
فراموشی گرفتند و
از گفتار بازماندند !

ای کاش
خودم را در چشمهای تو
حلق آویز کنم !
♥M♥

ســـرای دوستی ها
نظرات برای این پست غیر فعال است