علی حسین حصار
خوشتیپخوشتیپ
علی حسین حصار

با هم یکی از ترک های قدیمی یاس به نام دو

با هم یکی از ترک های قدیمی یاس به نام دو
آهنگ دودوتاچهارتا از یاس عزیز

با هم یکی از ترک های قدیمی یاس به نام دو دوتا چهارتا رو بشنویم که اوضاع امروز خیلیاست! {-103-}{-104-}{-115-}{-88-}{-70-}

هدف پخش نامیدی نیست! این یه جور شوخی با مشکلات روزانه است!

البته ضمن احترام به قشر کارمند{-35-}{-119-}
{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}
{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}

___________________________________________
_____________________________________________

وقتی که واسه خودت میکنی دو دوتا چهارتا{-36-}

حساب کتاب بهت میگه حالا بدو با چهار پا ، {-w62-}

میفهمی با چندتا ضرب و تقسیم{-24-}{-30-}

باید جلو پول فرود بیاری سر به تعظیم{-17-}

تو دیگه نمیشه بزاری رو این جمله سرپوش {-12-}

انگار ، پولو بستن به دم خرگوش

صبح زوده و دیروز که جمعه بوده

بلند شدی ز جا با کلی حرف مونده تو دل{-115-}

چشم نیمه باز تو میگه دیگه حاضر شو {-w42-}

که دیره ، رسید سپیده دیگه عازم شو............

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 2 نظر