دانشجویان بهداشت حرفه ای
دانشجویان بهداشت حرفه ای

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

 لینک
دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک


ویژه کسب صلاحیت مسئولین ایمنی کارگاه ها
مدرس: دکتر زهرا ناصر زاده
فرمت: Pdf تعداد صفحات: 100

سرفصل مصوب وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

بررسی مفاهیم ریسک و کمیات فرایند مدیریت ریسک (ترمینولوژی و تعاریف شناسایی خطر - ارزیابی ریسک - ضرورت تدوین پلان های مدیریت ریسک)
تشریح روش شناسایی مدیریت ریسک (معرفی و تشریح کامل شناسایی خطرات و مدیریت ریسک)
تشریح انواع روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( معرفی و تشریح انواع روشهای خطرات و ارزیابی ریسک (FTA, JSA, PHA, FMEA, What if, Hazop و ...)
برگزاری کارگاه اموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (برگزاری کارگاه آموزشی انواع تکنیک های شناسایی خطرات و اریابی ریسک و مطالعات موردی)
استراتژی های کنترل ریسک ( تشریح انواع روشهای سیستماتیک پیشگیری از خطرات و کنترل ریسک)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید