گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

Hadis: 🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸 🔘#آخرین_نفس_های_دشمن

Hadis:
🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸

🔘#آخرین_نفس_های_دشمن !🔘

✅✅ بخش دوم

🔹در این هنگامه غبارآلود و پراز خبرهای نا امید کننده در کشور اما با قاطعیت و صلابت و امیدوارانه همه را به فرا می خواند !
🔸اهل گویی نیست !
🔹وعده های او گواه این مدعاست !

👌بیانیه سراسر و نشاط ... انقلاب را درست در روزهایی می نویسد که همه یک حادثه مهم اما کننده در چهل سالگی انقلاب هستند !
👈ودر حالی که و اروپای سپاه را در لیست قرار داده اند اما او با با می گوید های_ آخر را می کشد !

😊کجای کار را می بیند که اینچنین دلش است !؟
🏻آیا واقعیت های ای وجود دارد که او بیند و مردم بینند !؟
🏻آیا می شود این های صادق را به با امام زمان (عج)ربط داد !؟
🏻از اینها بالاتر آیا دارد !؟؟؟

🔹پاسخ این چندان دشوار نیست !!!
🔸 می توان گفت شاید باشد !!!
👌و مگر می شود نایب امام زمان نگاهش فقط به باشد !!؟

☝اما این به هیچ وجه کننده عمومی نیست !
🔸اینجا اگر خبرهایی هست باید باشد !
🔹نمی شود با آسمان و ریسمان ... مردم را کرد که هم امیدوار باشید !
🔸باید کاملا کننده و را تحویل مردم داد !

✅در این رابطه قابل توجه وجود دارد !
1️⃣اول : رهبر انقلاب پدیده های واقعی جامعه را به و غیر قابل دستیابی برای مردم نمی زنند !
☝حتی یک مورد ندارید که ایشان مثلا وقوع حادثه ای را اعم از مثبت و منفی به علت های پرده مربوط کنند !!!
🙏🏻صد البته که به توسل و تضرع و و ... می دهند اما قبل از آن همه و امکانات را به خط کرده اند !

▪️نمونه بارز آن ۳۳ روزه !
👈در حالی که بوسیله سردار سلیمانی می دهند که به حزب الله بگوئید جوشن صغیر بخوانند !!
☝اما قبل از آن را کرده اند تا را پای کار حزب الله ببرد !
▪️در ماجرای هم در حالی که همه عالم گواهی می داد کار تمام است اما او می گوید باید ! و می ماند !
👈با همه امکاناتی که در جبهه مقاومت وجود داشت !

2️⃣دوم : آنچه که را به این روز انداخته نه است و نه کمبود و نه نیروی و نه کمبود و نه عدم فروش !
👈اشکال از نا کارآمد است !
👈یعنی با همه که این دولت به کشور کرده اما و قابل با خسارتهای وارده نیست !
✅به عبارتی حتی اگر دیگر هم اتفاق بیافتد می تواند به بسیاری از خسارتها را کند !

3️⃣سوم : بخش قابل ای از مشکلاتی که دولت به تحمیل کرد بخاطر در انجام وظایفش در قبال از حقوق ملت بود !
👈چند ماه آینده در عرصه کشور می تواند مهمی رقم بخورد !!
✅انتخابات مجلس مهم برای است که نشان دهد در انتخابات قبلی مرتکب شده !
👈و حالا باید نشان دهد که واقعا است !
✅یک مجلس کار آمد می تواند به همه های مجلس فعلی را در ماجرای و ... جبران کند !
☝️اگر نمایندگانی با روحیه و مسئولیت پذیر و بی اعتنا به دنیا وارد مجلس شوند آنوقت دولت روحانی در دوره اش آسانتر خواهد شد !
😊فراموش نکنیم گذاری و مجلس برای تغییر شرایط فعلی کشور بسیار قدرتمند است !

این وجیزه ادامه دارد ...
ان شاالله💐🏻

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸 ▪️▪️▪️ سه اشتباه

🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸

▪️▪️▪️ سه اشتباه !


✖️دولت در ماجرای سیل گلستان و خوزستان و لرستان همچون زلزله سر پل ذهاب وظیفه حاکمیتی خودش رابه خوبی ادا نکرد !
✖️قصور در انجام وظایف محوله در مقابل مردم جرم کوچکی نیست !
✖️بحران بی دولتی مدتهاست که گریبان این کشور را گرفته !
✖️و اکثر انتقادات به دولت به حق و وارد است !

☝️اما شرایط این روزهای کشور در حالت قرار ندارد !
▪️سیل اخیر در حالی افتاد که کشور در قرار داشت !
▪️تحریمهای خود خوانده در اثر کشور را دچار مشکلاتی کرده !
▪️گرانی و کار معیشت مردم را کرده !
▪️از اینها که بگذریم خارجی ما به افتاده اند !
▪️کشور ما های_سهمگینی را پشت سر گذارده !
☝️اما این روزها از همه های دشمن یکجا به این کشور هجوم آورده !
▪️در شرایط پیش رو می تواند کارمان را به یک بکشاند !

1️⃣اول : کردن مردم از آینده با حملات همجانبه به دولت و های گسترده بدون نشان دادن های_امید در شرایط کنونی به نیست !
👈هنوز از عمر این دولت باقی مانده !
🏻چه بخواهیم و چه نخواهیم باید این را تا ۱۴۰۰ تحمل کنیم !
👈اگر مجلس به وظایف خود عمل می کرد بهترین برای کنترل و مهار دولت بود !
☝️اما در حالی که هم گرفتار همان درد بی درمان دولتی ها شده نباید به خطرناکی همچون ملت با دولت برای از این وضعیت روی آورد !

2️⃣دوم : دولت نشان داده که بر انتخاباتیش هرگز با عمل نکرده !
👈بنا بر این نمایش نیروهای مسلح و بخصوص با دولت می تواند موجب عکس العمل های ای از سوی روحانی شود !
👈این ماجرا را در همین اخیر و روحانی به سپاه بخوبی مشاهده کردید !
👈یقینا این برخوردها به نیروهای مسلح منتهی خواهد شد !!!
✖️اشکال کار اینجاست که دراختیار دولت است اما نیستند !
✖️ازطرفی سپاه و ارتش و بسیج های سخت هستند اما کارچندانی از پیش نخواهند برد !
👈در نهایت این سازیها موجب می شود که سپاه و ارتش و بسیج ... در هنگامه کمک به مردم بماند ودر نتیجه مردم به سمت اینها نیز خواهد یافت !

3️⃣سوم :متاسفانه عملکرد دولت در سالهای اخیر شرایط از آب گل آلود را برای مهیا کرده است !
▪️عده ای به خودی موذیانه بر موج سیل و گرانی سوار شده اند و در پی کردن مردم به خیابانی هستند !
👈از اینها باید ترسید و از همین حالا آن را کرد !
👈این جماعت به حق مردم را بر سر نیزه کرده اند و انگار نه انگار که هم در ایجاد این وضعیت سهم بزرگی داشته اند !
✖️یقینا عده ای که معیشت آنها را کرده پشت سر اینها قرار خواهند گرفت !
👈و بدون شک در روزهای اینده که وضعیت سخت تر شود فعالیت این عده هم گسترش خواهد یافت !
☝️غافل از اینکه اگر خشم مردم شعله ور شود دیگر تر و خشک را با هم می سوزاند !

والسلام 💐🏻

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید