افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
گلابی ربات
گلابی ربات
photo_2017-08-05_18-50-05.jpg🔊دومین دوره جایزه بزرگ پهپادها در دانشگاه صنعتی مالک اشتر

🔴۲۵ تا ۲۸ مهر ماه ۹۶

⚫️مجموع جوایز ۶۵ میلیون تومان

🔵اطلاعات بیشتر:

http://golabirobat.com/iran-drone-prix
فروشگاه گلابی ربات آماده تامین قطعات ربات شما در مسابقات
http://golabirobat.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گلابی ربات
گلابی ربات
photo_2017-08-05_18-50-05.jpg
🔊دومین دوره جایزه بزرگ پهپادها در دانشگاه صنعتی مالک اشتر


🔴۲۵ تا ۲۸ مهر ماه ۹۶


⚫️مجموع جوایز ۶۵ میلیون تومان


🔵اطلاعات بیشتر:


http://golabirobat.com/iran-drone-prix

فروشگاه گلابی ربات آماده تامین قطعات ربات شما در مسابقات

http://golabirobat.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گلابی ربات
گلابی ربات
photo_2017-08-05_18-50-05.jpg🔊دومین دوره جایزه بزرگ پهپادها در دانشگاه صنعتی مالک اشتر

🔴۲۵ تا ۲۸ مهر ماه ۹۶

⚫️مجموع جوایز ۶۵ میلیون تومان

🔵اطلاعات بیشتر:

http://golabirobat.com/iran-drone-prix
فروشگاه گلابی ربات آماده تامین قطعات ربات شما در مسابقات
http://golabirobat.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گلابی ربات
گلابی ربات
photo_2017-08-05_18-50-05.jpg


🔊دومین دوره جایزه بزرگ پهپادها در دانشگاه صنعتی مالک اشتر
🔴۲۵ تا ۲۸ مهر ماه ۹۶
⚫️مجموع جوایز ۶۵ میلیون تومان
🔵اطلاعات بیشتر:
http://golabirobat.com/iran-drone-prix/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید