ظهور نزدیک است
ناراحتناراحت
ظهور نزدیک است

🔺با قانون جدید شورای نگهبان دکتر محمد تایید صلاحیت می‌شود

🔺با قانون جدید شورای نگهبان دکتر محمد تایید صلاحیت می‌شود

🔺با قانون جدید شورای نگهبان دکتر محمد تایید صلاحیت می‌شود

🔹قانون جدید انتخابات امروز رسما توسط شورای نگهبان تایید شد و رییس نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی و فرماندهان عالی نیروهای مسلح با و بالاتر رجل سیاسی شناخته شدند.

🔹دکتر سعید محمد با درجه‌ی سرتیپ دومی و با جایگاه سرلشگری بیش از 8 سال، از زمان مدیرعاملی سپاسد تا فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء، طبق قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رجل سیاسی است.‌

🔹در نیروهای مسلح تفاوت درجه با جایگاه، امری متعارف است و برخی از فرماندهان دارای جایگاه سرلشکری به جهت رعایت سلسه مراتب با درجه پایین تر مشغول بکار بوده و البته فرماندهان ارشد نظامی نیز با درجه سرلشگری در جایگاه بیستم و بیست و یکم برابر با سپهبد و ارتش‌بدی فعالیت دارند.

🔰 بزرگترین کانال هواداران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مدیرسرای شـħόşέίήــادی
مهربونمهربون
مدیرسرای شـħόşέίήــادی

⚘دیگران را ببخشید…بی عقلی،تهمت ها،خیانت وبی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی

⚘دیگران را ببخشید…بی عقلی،تهمت ها،خیانت وبی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.انسان های نارس این موارد رازیاد دارند؛شما انسانی رسیده باشید!باسبکبالی وبدون اینکه قضاوت یاسرزنش کنید،
وبدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید …
اگرهوای دلتان ابری شد وچشمهایتان باریدند،بگذارید این اشک هاباران رحمت وبخشش باشند...برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است.اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود.که به منبع عظیم لطف خدامتصل شده است.⚘ احمد حلت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مدیرسرای شـħόşέίήــادی
مهربونمهربون
مدیرسرای شـħόşέίήــادی

⚘دیگران را ببخشید…بی عقلی،تهمت ها،خیانت وبی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی

⚘دیگران را ببخشید…بی عقلی،تهمت ها،خیانت وبی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.انسان های نارس این موارد رازیاد دارند؛شما انسانی رسیده باشید!باسبکبالی وبدون اینکه قضاوت یاسرزنش کنید،
وبدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید …
اگرهوای دلتان ابری شد وچشمهایتان باریدند،بگذارید این اشک هاباران رحمت وبخشش باشند...برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است.اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود.که به منبع عظیم لطف خدامتصل شده است.⚘ احمد حلت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مدیرسرای شـħόşέίήــادی
مهربونمهربون
مدیرسرای شـħόşέίήــادی

⚘دیگران را ببخشید…بی عقلی،تهمت ها،خیانت وبی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی

⚘دیگران را ببخشید…بی عقلی،تهمت ها،خیانت وبی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.انسان های نارس این موارد رازیاد دارند؛شما انسانی رسیده باشید!باسبکبالی وبدون اینکه قضاوت یاسرزنش کنید،
وبدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید …
اگرهوای دلتان ابری شد وچشمهایتان باریدند،بگذارید این اشک هاباران رحمت وبخشش باشند...برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است.اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود.که به منبع عظیم لطف خدامتصل شده است.⚘ احمد حلت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مدیرسرای شـħόşέίήــادی
مهربونمهربون
مدیرسرای شـħόşέίήــادی

⚘دیگران را ببخشید…بی عقلی،تهمت ها،خیانت وبی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی

⚘دیگران را ببخشید…بی عقلی،تهمت ها،خیانت وبی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.انسان های نارس این موارد رازیاد دارند؛شما انسانی رسیده باشید!باسبکبالی وبدون اینکه قضاوت یاسرزنش کنید،
وبدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید …
اگرهوای دلتان ابری شد وچشمهایتان باریدند،بگذارید این اشک هاباران رحمت وبخشش باشند...برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است.اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود.که به منبع عظیم لطف خدامتصل شده است.⚘ احمد حلت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید