🔴 ‏روحانی گفته بهترین انتخابات و مجلس زمانی بود که شورای

🔴 ‏روحانی گفته بهترین انتخابات و مجلس زمانی بود که شورای

🔴 ‏روحانی گفته بهترین انتخابات و مجلس زمانی بود که شورای نگهبان نبود.

✍ وی در ادامه افزود:
مثلاً من خودم تو مجلس اول که نظارت نبود الکی گفتم مدرک دکترا دارم، بعدش وقتی نظارت شورای نگهبان اضافه شد گفتم مدرکم فوق لیسانسه
همین قدر باحال 😆

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید