◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

عبث است بیهوده گشتن در پی شعر وغزل

عبث است بیهوده گشتن در پی شعر وغزل

شعرنابی گر بخواهی آن دو چشمان تو است

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

فارغ از هر دو جهانم چه غم از راهزنم

فارغ از هر دو جهانم چه غم از راهزنم

دل از او بر نکَنم عاشقِ عشقِ کهنم

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

قبله ام دیوارِ عشق و آیه هایم نامِ توست

قبله ام دیوارِ عشق و آیه هایم نامِ توست

خاطرم اندیشه تو حاجتم دیدارِ توست

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

قبله ام دیوارِ عشق و آیه هایم نامِ توست

قبله ام دیوارِ عشق و آیه هایم نامِ توست

خاطرم اندیشه تو حاجتم دیدارِ توست

گندمزار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦
لوسلوس
◦•●◉✿ ꌗꍟ꓄ꍏꌩꍟꌗꃅ ✿◉●•◦

به خدا که بـر ندارم ، دمی از دلم وفا را

به خدا که بـر ندارم ، دمی از دلم وفا را

اگرم وصال جانان ، تهی و خیال باشد

گندمزار عشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید