طراوت
بی‌حالبی‌حال
طراوت

یک رابطه هایی آنقدر خوب است که وقتی تمام می

یک رابطه هایی آنقدر خوب است
که وقتی تمام می شود، دلت نمی آید که غر بزنی
گله کنی و بد و بیراه بگویی
خاطره ها را که مرور می کنی
جای بغض و دلتنگی لبخند میزنی
از همان ها که ته دل آدم را گرم می کند
آدم های مهربانمان که می روند از نبودنشان ناراحت می شویم اما،
تحمل می کنیم
آن هم برای عشقی که جا گذاشته اند
برای خاطره هایی که کنار پنجره ماند و نرفت
که یادمان می افتد غرق لذت می شویم
بعضی ها اصلا ساخته شده اند برای خوب بودن اگر رفتند سراغشان نروید، تنهایشان بگذارید تحمل بودنشان تمام شد که رفتند
در عوض برای حال خوبی که یادگار گذاشتند
برای دلگرمی روز های سختی که ماند
برای لبخند های گاه و بیگاه
برای مدتی که بودن از آنها تشکر کنید
بعضی ها همان رفیق های جنس ناب هستند...!!
✌ ️❤ ️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید