mohsen
خنگخنگ
mohsen

❌ به گوش باشید .! ❌ به هوش باشید .!

❌ به گوش باشید ..!
❌ به هوش باشید ..!
مواظب باشید پایتان در این فتنه نلغزد:

✖️گرانی هست..✖️بد هم هست..
ولی تحمل میکنیم!
چون ناآرامی جدیدی در راه هست، بدتر از سال 88...
✖️مواظب باشید..

▪️سران فتنه 9تیر، همگی جمع شدند آنور، پیش پدرخوانده هایشان جلسه دارند..
قرار است پشت تریبون، تحریم ها را 2 برابر کند...
گماشته های اینورشان هم به اسم مردم قرار است چند روز بعدش به خیابان ها بریزند..!

🔺تعداد جوک ها و متن های مربوط به گرانی چقدر این روز ها در فضای مجازی زیاد شده است... کلیپ هایی از فقر مردم ...
✖️برای تحریک اذهان..!!!

گرانی تنها چیزی هست که همه را به بیرون میکشاند.

✖️واقعا هم این مردم درد دارند...
✖️کمر اقتصادشان خم شده است😔

با این اوضاع افتضاح اقتصادی بیرون ریختنم دارد..

من نیز دلم میخواهد بروم ... اما نه نمیروم
چون اغتشاش گرانِ بین مردم قصدشان ارزانی برای مردم نیست...
✖️✖️قصدشان براندازی حکومت است.

باید فریب این فتنه های جدید را نخورد...
این دشمنان داخلی خودمان هستند که به ترامپ و آمریکا نخ می دهند
تا چگونه فشار بیاورند...
دیدند از طریق طرفدارهای یه کاندیدای ریاست جمهوری یا تظاهر به تقلب در انتخابات نتوانستند...
این روش جدید تیم اتاق فکرشان است:
✖️✖️ کشور به حال خودش
رکود... تورم...

❗️آیا این اقتصاد وزیر ندارد؟
❗️کشور دولت ندارد؟

🔺تنها دغدغه شان شده، رفتن زنان به ورزشگاه....
🔺رفع حصر خانگی سران فتنه...
🔺ربنای شجریان
🔺سانسور گرگ
🔺قانون حجاب اختیاری. و...

❌ تأمل
من هم از همین مردم هستم
گرانی برای من نیز تبعات خودش را دارد...
نفس برایم نمانده که از جای گرم بربیاید...
من نیز درد میکشم وقتی مردم شهرم برای نان روزشان تا کمر در سطل های زباله خم می شوند
اما
اما
تا اخرین نفس پای آرمان های امام و شهدا و انقلابم میمانم...
نمی گذارم با مسئولینم در مدیریت... افسار از هم گسیخته کشورم ایران به دست دشمنان بیفتد.
.
من... آرامش کودکم را هنوز وام دار شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم بی بی زینب (س) هستم..

❌❌ نمی‌گذارم ایران شود... شود... شود..!!


کمی تأمل 🙏کمی تأمل🙏کمی تأمل🙏
مبادا موسی اشعری ها ما را از راه
و#انقلاب و بدر کنند
و
.

کنید

نظرات برای این پست غیر فعال است