ماهستیم
قبراققبراق
ماهستیم

دروغ جدید آمد نیوز: تلگرام می رود و الگرام می آید

 لینک
دروغ جدید آمد نیوز: تلگرام می رود و الگرام می آید

دروغ جدید آمد نیوز: تلگرام می رود و الگرام می آید

رسانه های نوظهور با انتشار اخبار و گزارش های دروغ به دنبال جذب مخاطب بیشتر هستند، نمونه بارز چنین رفتاری را می توان در «آمد نیوز» مشاهده کرد! آمد نیوز مانند بسیاری دیگر از رسانه های معاند در کنار انتشار چند خبر صحیح توجه اصلی خود را بر گزارش های جنجالی و دروغ متمرکز کرده است. به تازگی روح الله زم، از یک مصوبه فوق سری شورای عالی امنیت ملی خبر داده است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید