.
.

🌸چون به چمن گذر کنـی 🍃ای گل خوش نسیم مـن

🌸چون به چمن گذر کنـی
🍃ای گل خوش نسیم مـن

🌸جـوش جـوانـه می زنـد
🍃بــاغ و بــهـار عــاشقــان

🌸بــرجــه و در فــراز کــن
🍃رود و تـرانـه ســـاز کــن

🌸کـان مه شوخ و مهربـان
🍃داده قــرار عـــاشـــقــان


🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مینا
مینا

هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم

هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم

هرگز نکرده ام
یک درسراب آسمان شوم
یا چو برگزیدگان
خامش فرشتگان شوم
هرگز از جدا نبوده ام
با ستاره نبوده ام

روی ایستاده ام
با تنم که مثل ساقهٔ
باد و آفتاب و آب را
می مکد که کند
ز میل
باروَر ز درد
روی خاک ایستاده ام
تا ستاره ها کنند
تا نسیمها کنند

از دریچه ام می کنم
جز طنین یک نیستم
نیستم
جز طنین یک ترانه نمی کنم
در فغان که پاکتر
از سکوت غمیست
جستجو نمی کنم
در که شبنمیست
روی تنم

بر جدار ام که زندگیست
با خط سیاه
کشیده اند
مردمان :
تیر خورده
واژگون
نقطه های پریده رنگ
بر حروف در هم
هر لبی که بر لبم رسید
یک ستاره بست
در که می نشست
روی یادگارها
پس چرا ستاره کنم ؟

این ترانهٔ
- دلپذیر ، دلنشین
پیش از این بیش از این


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
آروم و عادیآروم و عادی
mohsen

چشمه حیوان ندارد آب و تاب زنده رود

 لینک
چشمه حیوان ندارد آب و تاب زنده رود

چشمه حیوان ندارد آب و تاب زنده رود

خضر و آب زندگانی، ما و آب زنده رود

نیست آب زندگی را حسن آب زنده رود

صد پری در شیشه دارد هر حباب زنده رود

هر که بتواند سفیدی از سیاهی فرق کرد

می شمارد به ز آب خضر، آب زنده رود

سینه بر شمشیر بی زنهار ابرو می زند

چین ابروی بتان از پیچ و تاب زنده رود

می ستاند توبه را از کف عنان اختیار

جلوه مستانه دریا رکاب زنده رود

در خرابی های او چون می عمارتهاست فرش

وقت آن کس خوش که می گردد خراب زنده رود

چون ز ظلمت در لباس دود پنهان گشته است؟

نیست آب زندگانی گر کباب زنده رود

می دهد چون خضر، تشریف حیات جاودان

خاکهای مرده دل را فیض آب زنده رود

برق در پیراهن اندازد کتان توبه را

چون می روشن، فروغ ماهتاب زنده رود

در نقاب کف دل از روشن ضمیران می برد

آه اگر افتد به یک جانب نقاب زنده رود!

موج، مجنون عنان از دست بیرون رفته ای است

خیمه لیلی است پنداری حباب زنده رود

چشم بیدار و دل زنده است صائب گوهرش

هر رگ باری که برخیزد ز آب زنده رود
صائب تبریزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(◕^A҉r҉e҉f҉e҉^◕)
خوشتیپخوشتیپ
(◕^A҉r҉e҉f҉e҉^◕)

هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم

هرگز #آرزو نکرده ام یک #ستاره درسراب آسمان شوم

هرگز نکرده ام
یک درسراب آسمان شوم
یا چو برگزیدگان
خامش فرشتگان شوم
هرگز از جدا نبوده ام
با ستاره نبوده ام

روی ایستاده ام
با تنم که مثل ساقهٔ
باد و آفتاب و آب را
می مکد که کند
ز میل
باروَر ز درد
روی خاک ایستاده ام
تا ستاره ها کنند
تا نسیمها کنند

از دریچه ام می کنم
جز طنین یک نیستم
نیستم
جز طنین یک ترانه نمی کنم
در فغان که پاکتر
از سکوت غمیست
جستجو نمی کنم
در که شبنمیست
روی تنم

بر جدار ام که زندگیست
با خط سیاه
کشیده اند
مردمان :
تیر خورده
واژگون
نقطه های پریده رنگ
بر حروف در هم
هر لبی که بر لبم رسید
یک ستاره بست
در که می نشست
روی یادگارها
پس چرا ستاره کنم ؟

این ترانهٔ
- دلپذیر ، دلنشین
پیش از این بیش از این


نظرات برای این پست غیر فعال است
-BHR-
-BHR-

#رود باید که چو گیسوی تو جاری باشد عشق مانند

#رود باید که چو گیسوی تو جاری باشد عشق مانند

#رود باید که چو گیسوی تو جاری باشد
عشق مانند لبان تو اناری باشد

تا جهان باز بتابد رخ زیبای تو را
واجب است از همه سو آینه کاری باشد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید