اِلا
مهربونمهربون
اِلا

۱۴ اوت ⁧#روز_جهانی_مارمولک⁩ است. مارمولک‌های خانگی ضرری برای انسان ندارند و

۱۴ اوت ⁧#روز_جهانی_مارمولک⁩ است. مارمولک‌های خانگی ضرری برای انسان ندارند و

۱۴ اوت ⁧#روز_جهانی_مارمولک⁩ است. مارمولک‌های خانگی ضرری برای انسان ندارند و با وجود برخی باورهای نادرست درباره سمی بودن دم آنها، برای پاکسازی حشرات نیز مفیدند.

نظرات برای این پست غیر فعال است