اِلا
خجالتیخجالتی
اِلا

۲۹ مه #روز_حافظان‌_صلح_ملل‌_متحد است. زنان و مردانی که زیر پرچم سازمان

۲۹ مه #روز_حافظان‌_صلح_ملل‌_متحد است. زنان و مردانی که زیر پرچم سازمان

۲۹ مه ‌_صلح_ملل‌_متحد است. زنان و مردانی که زیر پرچم سازمان ملل متحد برای ایجاد صلح و نجات غیرنظامیان به مناطق جنگی و بحران‌زده می‌روند. شعار امسال این روز: «زنان در صلح: کلیدی برای صلح» است.

نظرات برای این پست غیر فعال است