اِلا
خجالتیخجالتی
اِلا

۱۶ ژوئیه ⁧#روز_مار⁩ است. مار یکی از گونه‌های پر تنوع زیستی

۱۶ ژوئیه ⁧#روز_مار⁩ است. مار یکی از گونه‌های پر تنوع زیستی

۱۶ ژوئیه ⁧#روز_مار⁩ است. مار یکی از گونه‌های پر تنوع زیستی زمین است که در اساطیر و افسانه‌ها ‌همواره نقش داشته، از ماری که سیب را به حوا داد تا مارهای روی شانه ضحاک. این روز برای شناخت و حفظ گونه‌های متفاوت ⁧#مار⁩ است.

نظرات برای این پست غیر فعال است