گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

✡ آزادی عقیده به سبک کوروش (٢) 🌐

 لینک

✡ آزادی عقیده به سبک کوروش (٢)

🌐 مقایسه میان کار «حضرت ابراهیم و رسول اکرم» با کار «ملکه انگلستان و کوروش»!

1⃣ شما مقایسه‌ای کنید میان کار ابراهیم و همچنین کار رسول اکرم از یک طرف و کار ملکه انگلستان و کوروش از طرف دیگر.

2⃣ پیغمبر اکرم (ص) پس از فتح مکه، به‌عنوان بت‌ها را باقی نگذاشت، زیرا این بت‌ها سمبل مردم‌اند.

3⃣ صدها سال بود که فکر این مردم اسیر این بت‌های چوبی و فلزی بود که به خانه کعبه آویخته بودند. تمام این‌ها را در هم ریخت و واقعاً مردم را آزاد کرد.

4⃣ حال شما این‌را مقایسه کنید با این که چند سال پیش در سفری که به هندوستان رفته بود وقتی که می‌خواست به تماشای یک برود، مردم وقتی می‌خواستند داخل صحن آن بتخانه شوند کفش‌هایشان را می‌کندند، او هنوز به صحن نرسیده کفش‌هایش را به احترام کند و بعد، از همه‌ی آن بت‌پرست‌ها مؤدب‌تر در مقابل بت‌ها ایستاد!

5⃣ یک عده هم گفتند: ببینید! ملت چقدر به عقاید مردم احترام می‌گزارد! نمی‌دانند که این نیرنگ است. استعمار می‌بیند که همین بت‌خانه است که هند را به زنجیر کشیده و رام استعمارگران کرده. این احترام به نیست، خدمت به استعمار است. ملت هند اگر از زیر بار این خرافات بیرون بیاید، باج به انگلیس‌ها نمی‌دهد.

6⃣ یا در گذشته می‌گفتند ببینید چقدر مرد بزرگِ بزرگواری بوده! که وقتی به رفت و آنجا را فتح کرد تمام بت‌خانه‌ها را محترم شمرد!

7⃣ این کار از نظر یک فاتح که سیاست استعمارگری دارد و می‌خواهد مردم را بفریبد توجیه می‌شود ولی از نظر بشریت چطور؟ آیا خود جناب کوروش به آن بت‌ها اعتقاد داشت؟ نه! کوروش چه فکر می‌کرد؟ می‌گفت این اعتقاد، این مردم را بدبخت کرده یا نه؟ بله! ولی در عین حال دست به ترکیب آنها نزد، چرا؟ چون می‌خواست که آنها در زنجیر بمانند. این بود نه خدمت!

📚 استاد شهید آیةالله مطهری، مجموعه آثار، ج٢۴، ص١٢٠-١٢٣

📖 متن همین مقاله در سایت اندیشکده:

👉 http://jscenter.ir/slave-jews/cyrus/7364

‌شناسی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

✡ آزادی عقیده به سبک کوروش (٢) 🌐

 لینک

✡ آزادی عقیده به سبک کوروش (٢)

🌐 مقایسه میان کار «حضرت ابراهیم و رسول اکرم» با کار «ملکه انگلستان و کوروش»!

1⃣ شما مقایسه‌ای کنید میان کار ابراهیم و همچنین کار رسول اکرم از یک طرف و کار ملکه انگلستان و کوروش از طرف دیگر.

2⃣ پیغمبر اکرم (ص) پس از فتح مکه، به‌عنوان بت‌ها را باقی نگذاشت، زیرا این بت‌ها سمبل مردم‌اند.

3⃣ صدها سال بود که فکر این مردم اسیر این بت‌های چوبی و فلزی بود که به خانه کعبه آویخته بودند. تمام این‌ها را در هم ریخت و واقعاً مردم را آزاد کرد.

4⃣ حال شما این‌را مقایسه کنید با این که چند سال پیش در سفری که به هندوستان رفته بود وقتی که می‌خواست به تماشای یک برود، مردم وقتی می‌خواستند داخل صحن آن بتخانه شوند کفش‌هایشان را می‌کندند، او هنوز به صحن نرسیده کفش‌هایش را به احترام کند و بعد، از همه‌ی آن بت‌پرست‌ها مؤدب‌تر در مقابل بت‌ها ایستاد!

5⃣ یک عده هم گفتند: ببینید! ملت چقدر به عقاید مردم احترام می‌گزارد! نمی‌دانند که این نیرنگ است. استعمار می‌بیند که همین بت‌خانه است که هند را به زنجیر کشیده و رام استعمارگران کرده. این احترام به نیست، خدمت به استعمار است. ملت هند اگر از زیر بار این خرافات بیرون بیاید، باج به انگلیس‌ها نمی‌دهد.

6⃣ یا در گذشته می‌گفتند ببینید چقدر مرد بزرگِ بزرگواری بوده! که وقتی به رفت و آنجا را فتح کرد تمام بت‌خانه‌ها را محترم شمرد!

7⃣ این کار از نظر یک فاتح که سیاست استعمارگری دارد و می‌خواهد مردم را بفریبد توجیه می‌شود ولی از نظر بشریت چطور؟ آیا خود جناب کوروش به آن بت‌ها اعتقاد داشت؟ نه! کوروش چه فکر می‌کرد؟ می‌گفت این اعتقاد، این مردم را بدبخت کرده یا نه؟ بله! ولی در عین حال دست به ترکیب آنها نزد، چرا؟ چون می‌خواست که آنها در زنجیر بمانند. این بود نه خدمت!

📚 استاد شهید آیةالله مطهری، مجموعه آثار، ج٢۴، ص١٢٠-١٢٣

📖 متن همین مقاله در سایت اندیشکده:

👉 http://jscenter.ir/slave-jews/cyrus/7364

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Meysam
بی‌حالبی‌حال
Meysam

قلب زنان، خانه‌ی فتوای خامنه‌ای است! دفاع از #حقوق_زن شعاری

قلب زنان، خانه‌ی فتوای خامنه‌ای است! دفاع از #حقوق_زن شعاری

قلب زنان، خانه‌ی فتوای خامنه‌ای است!
دفاع از شعاری است که سر می‌دهد ولی نه‌عجب که تحققش ریشه کند در فتوای سیدی محاسن‌سپید که همان‌قدر است که است! آری! این همان خامنه‌ای است که و را حتی از نسل جوان امروز به‌تر می‌شناسد و مکرر گفته که را و اساسا را از مادرش؛ یک آموخته! هر زنی با هر گرایشی خواه هم‌سر خود حضرت آقا، خواه عفت مرعشی؛ خواه خانم راقم این سطور، خواه خانم محمد قوچانی؛ خواه دختر چادری راهی اربعین، خواه دختر مانتویی اعزامی به استادیوم؛ خواه فاطمه رجبی، خواه فائزه هاشمی، محال ممکن است این را تا اعماق وجود دوست نداشته باشد! این، سوپرگل جمالی و سرشار از عطوفت حضرت سیدعلی است تقدیم به همه‌ی مادران، زنان و دختران جامعه، به این شهادت که و گاه می‌تواند مرجعی بسازد بسی زن‌دوست‌تر از کافه‌های روشنفکری! نه! این‌جا مخالف عمل نکرده است، بل‌که در قامت یک که هم زمان نو و هم زبان نو را می‌شناسد، تصویری مطابق با اقتضائات و به‌روز از حکمی از احکام ارائه کرده! و اسلام همین است؛ همین اندازه کارآمد و همین اندازه نوبه‌نو! روزی ناظر بر عرف جامعه، چندهمسری را بلامشکل می‌دانست و دگرروز و باز هم ناظر بر عرف جامعه، رسما می‌زند و می‌دهد که "خدا یکی، زن هم یکی!" و این هر دو، دین مبین اسلام است که این چنین دست ولی‌امر را باز می‌گذارد تا شرع روزگار همیشه در خدمت عقل روزگار باشد! من زن نیستم لیکن خوب می‌دانم الان زنان چه حس خوبی نسبت به خامنه‌ای دارند! خامنه‌ای البته در همه‌ی حوزه‌ها همین‌قدر روشن‌ضمیر و بصیر است! گیر از من و ماست که مدام چهره‌ی جلالی آقا را در بوق کرده‌ایم و جمالیات را فراموش کرده‌ایم! کاش آن بالا عوض لوگوی بود! و کاش هیچ مخاطبی برای این پست نگذارد که "چقدر لوس!" لوس‌ترش کنم به لجت؟! این متن را تقدیم می‌کنم به هم‌سر حضرت آقا با این شوی و شوهر روشنفکرش! شک نکن خوش‌بخت‌ترین زن روزگاری، اگر آقایت سیدعلی است؛ مظهر وفا به زن و عشق به زندگی

ذهن روشن
مشاهده همه ی 2 نظر
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔵 #فردوست یار غار #شاه در کتاب خاطراتش می نویسد: در

🔵 یار غار در کتاب خاطراتش می نویسد: در سالهای ایران توسط ، سربازهای و افسران و درجه دارانشان در خیابان امیرآباد یک باشگاه داشتند. روزانه به هر کدام یک بسته به عنوان جیره غذایی میدادند که هر بسته برای مصرف 5-6 نفر کافی بود. دو بطری ویسکی و دو بسته سیگار خوب هم جیره آنها بود. آمریکایی ها با همین کنسروها، (ایرانیها آن زمان کنسرو ندیده بودند) و هرزه ایرانی را جلب می کردند. آنها به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز فحشا تبدیل کردند. کامیون های آمریکایی به مرکز شهر می آمدند و دخترها را جمع می کردند و به باشگاه می بردند. دخترهایی که به این اوضاع تمایل داشتند صف می کشیدند و می رفتند، مثل اینکه در صف اتوبوس هستند. امریکایی ها هرچند پول نداشتند با همین بسته ها دخترها را راضی می کردند... اما نکته عجیب آن که او می نویسد: یکی از کسانی که به آمریکایی ها سرویس می داد، شاه بود. من با او صحبت کردم و گفتم که این کار صحیح نیست و عمل شما در شان های کنار خیابان است. خاله محمد رضا خیلی رک و صریح گفت: خیر ! افرادی که در باشگاه هستند هم تیپ ما هستند و هیچ اشکالی ندارد! (خاطرات فردوست ،ج 1، ص 41 )

🔰 این است حکایت ها و فاحشه های زن یا مرد ایرانی
🔰اگر پای زائر یا مسافر یا و خصوصا در میان باشد، رگ غیرت بعضی جماعت روشنفکر ورم می کند که وا غیرتا! وا ناموسا! وا ایرانا! اما اگر پای زن باره های فرنگی در میان باشد، و پارتی در و و.. باشد، غارت زنان و ناموس ایرانی می شود: پرستیژ و کلاس و خوشگذرانی بین المللی و حتی های «چهل سال بدبخت» مان از تا هم در بزم شرکت می کنند و سرخوشند به سلامتی استعمار!
🔰این است دنیای روشنفکری. دنیای فرنگ پرست و نژادپرست، مملو از تناقض و استانداردهای پارادوکسیکال، شیفته هوس چرانی و البته غر و نق زدن و طلبکاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
┄┅═✧❁یا زهرا سلام الله علیها❁✧═┅┄
┄┅═✧❁یا زهرا سلام الله علیها❁✧═┅┄

🔴 این است دنیای روشنفکری. 🔸🔹 #فردوست یار

🔴 این است دنیای روشنفکری.

🔸🔹 یار غار در کتاب خاطراتش می نویسد: در سالهای ایران توسط ، سربازهای و افسران و درجه دارانشان در خیابان امیرآباد یک باشگاه داشتند. روزانه به هر کدام یک بسته به عنوان جیره غذایی میدادند که هر بسته برای مصرف 5-6 نفر کافی بود. دو بطری ویسکی و دو بسته سیگار خوب هم جیره آنها بود. آمریکایی ها با همین کنسروها، (ایرانیها آن زمان کنسرو ندیده بودند) و هرزه ایرانی را جلب می کردند. آنها به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز فحشا تبدیل کردند. کامیون های آمریکایی به مرکز شهر می آمدند و دخترها را جمع می کردند و به باشگاه می بردند. دخترهایی که به این اوضاع تمایل داشتند صف می کشیدند و می رفتند، مثل اینکه در صف اتوبوس هستند. امریکایی ها هرچند پول نداشتند با همین بسته ها دخترها را راضی می کردند... اما نکته عجیب آن که او می نویسد: یکی از کسانی که به آمریکایی ها سرویس می داد، شاه بود. من با او صحبت کردم و گفتم که این کار صحیح نیست و عمل شما در شان های کنار خیابان است. خاله محمد رضا خیلی رک و صریح گفت: خیر ! افرادی که در باشگاه هستند هم تیپ ما هستند و هیچ اشکالی ندارد! (خاطرات فردوست ،ج 1، ص 41 )

♦️این است حکایت ها و فاحشه های زن یا مرد ایرانی

♦️اگر پای زائر یا مسافر یا و خصوصا در میان باشد، رگ غیرت بعضی جماعت روشنفکر ورم می کند که وا غیرتا! وا ناموسا! وا ایرانا! اما اگر پای زن باره های فرنگی در میان باشد، و پارتی در و و.. باشد، غارت زنان و ناموس ایرانی می شود: پرستیژ و کلاس و خوشگذرانی بین المللی و حتی های «چهل سال بدبخت» مان از تا هم در بزم شرکت می کنند و سرخوشند به سلامتی استعمار!

♦️این است دنیای روشنفکری. دنیای فرنگ پرست و نژادپرست، مملو از تناقض و استانداردهای پارادوکسیکال، شیفته هوس چرانی و البته غر و نق زدن و طلبکاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

این است دنیای روشنفکری . 🔹🔸 #فردوست یار غار

این است دنیای روشنفکری
.
🔹🔸 یار غار در کتاب خاطراتش می نویسد: در سالهای ایران توسط ، سربازهای و افسران و درجه دارانشان در خیابان امیرآباد یک باشگاه داشتند. روزانه به هر کدام یک بسته به عنوان جیره غذایی میدادند که هر بسته برای مصرف 5-6 نفر کافی بود. دو بطری ویسکی و دو بسته سیگار خوب هم جیره آنها بود. آمریکایی ها با همین کنسروها، (ایرانیها آن زمان کنسرو ندیده بودند) و هرزه ایرانی را جلب می کردند. آنها به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز فحشا تبدیل کردند. کامیون های آمریکایی به مرکز شهر می آمدند و دخترها را جمع می کردند و به باشگاه می بردند. دخترهایی که به این اوضاع تمایل داشتند صف می کشیدند و می رفتند، مثل اینکه در صف اتوبوس هستند. امریکایی ها هرچند پول نداشتند با همین بسته ها دخترها را راضی می کردند... اما نکته عجیب آن که او می نویسد: یکی از کسانی که به آمریکایی ها سرویس می داد، شاه بود. من با او صحبت کردم و گفتم که این کار صحیح نیست و عمل شما در شان های کنار خیابان است. خاله محمد رضا خیلی رک و صریح گفت: خیر ! افرادی که در باشگاه هستند هم تیپ ما هستند و هیچ اشکالی ندارد! (خاطرات فردوست ،ج 1، ص 41 )

♦️این است حکایت ها و فاحشه های زن یا مرد ایرانی

♦️اگر پای زائر یا مسافر یا و خصوصا در میان باشد، رگ غیرت بعضی جماعت روشنفکر ورم می کند که وا غیرتا! وا ناموسا! وا ایرانا! اما اگر پای زن باره های فرنگی در میان باشد، و پارتی در و و.. باشد، غارت زنان و ناموس ایرانی می شود: پرستیژ و کلاس و خوشگذرانی بین المللی و حتی های «چهل سال بدبخت» مان از تا هم در بزم شرکت می کنند و سرخوشند به سلامتی استعمار!

♦️این است دنیای روشنفکری. دنیای فرنگ پرست و نژادپرست، مملو از تناقض و استانداردهای پارادوکسیکال، شیفته هوس چرانی و البته غر و نق زدن و طلبکاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maral...
آروم و عادیآروم و عادی
maral...
مشاهده همه ی 1 نظر
hosein
مهربونمهربون
hosein

توی متروی شهرری طرف با قمه به یک #روحانی حمله کرده

توی متروی شهرری طرف با قمه به یک حمله کرده و پلیس مجبور شده بهش شلیک کند و الآن طرف کشته(هلاک) شده.... الآن یکسری شروع می‌کنند سروصدا که تقصیره شهرداره قبله

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hosein
مهربونمهربون
hosein

توی متروی شهرری طرف با قمه به یک #روحانی حمله کرده

توی متروی شهرری طرف با قمه به یک حمله کرده و پلیس مجبور شده بهش شلیک کند و الآن طرف کشته(هلاک) شده.... الآن یکسری شروع می‌کنند سروصدا که چرا بی‌محاکمه کردند.

های پوشک لازم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید