◦•●سـღـانـازی●•◦
قاطیقاطی
◦•●سـღـانـازی●•◦

جمعه ها پایانِ همه چیز میشود و شروعی

جمعه ها
پایانِ همه چیز میشود و شروعی
برای دوباره دوست داشتَنَت...!

👤

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●سـღـانـازی●•◦
قاطیقاطی
◦•●سـღـانـازی●•◦

این روزها ، از آدم های روزگارمان خسته ایم !

این روزها ، از آدم های روزگارمان خسته ایم !
منتظر هم نیستیم کسی بیاید و ما را بلد باشد،
نه !
ما فقط نسل گره خورده
به روزهای ممتد به نرسیدنیم ...!

👤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◦•●سـღـانـازی●•◦
قاطیقاطی
◦•●سـღـانـازی●•◦

کاش کسی روحَت را در من میدَمید! شاید دیگر،

کاش کسی روحَت را در من میدَمید!
شاید دیگر،
دلم برایت تنگ نمیشد...!

👤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید