رهــــ Rムみムـــــا
لوسلوس
رهــــ Rムみムـــــا

غــزلــ‌هایــے ڪــه بــر #رویــت اثــر گــفــتــے نــدارد را

غــزلــ‌هایــے ڪــه بــر اثــر گــفــتــے نــدارد را


بــراے مــاه ،نــظــر مــیــڪــرد پــایــیــن را••🍃🌸 🌹 🌸🍃••
             

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید