زهرا♥ارشد سرای شادی♥
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا♥ارشد سرای شادی♥

مهربانی ات را قورت نده: #زن همه چیزش شعر است

مهربانی ات را قورت نده: #زن همه چیزش شعر است

مهربانی ات را قورت نده:
همه چیزش شعر است

چشمش
مویش
بویش

چای دم کردنش
جانم گفتنش
قاصدک فوت کردنش

اما مردها همیشه شاعرهای بهتری هستند
چرا که سوژه ای به زیبایی دارندپیرهنش را بو میکنم
شعر از زبانم می ریزد

نگاهش میکنم
واژه ها یک به یک لبریز می شوند

چقدر دوست داشتنِ یک زیباست

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 2 نظر
ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅bijan̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı
آروم و عادیآروم و عادی
ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅bijan̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı

موهای یک #زن. خلق شده برای مردش!! که بنشیند #شانه اش

موهای یک #زن. خلق شده برای مردش!! که بنشیند #شانه اش

موهای یک ... خلق شده برای مردش!! که بنشیند اش کند ، ببافد و دیوانه شود ... عطر موهای یک زن شدنی نیست!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shayan
shayan

بانو این روزها بانویِ مردی شدن سخت است! از

بانو
این روزها بانویِ مردی شدن سخت است!
از آن سخت تر بانوی مردی ماندن است..
این روزها مردِ زنی شدن سخت است!
مردِ زنی ماندن سخت تر است..
در عصرِ مُدرنیته و اِبتذال ، باید بشویم آدمِ چند دهه قبل ..
باید یکی پیدا شود شبیه آدم هایِ چند دهه قبل ..
تا بشود که ما شویم!

بانو ؛
باید رُمان هایِ عاشقانه را دوباره مرور کنیم
باید قیدِ دنیایِ مجازی را بزنیم..
بنشینیم پایِ حرف هایِ مادربزرگ ها ..
دوباره نوجوان شویم
باید جورِ دیگری بزرگ شویم..
خانه می خواهد ، نه مُدل!
زندگی می خواهد ،
نه یک حجمِ پف کرده !
و عشق باید دوباره تعریف شود..
جوری که آویزه یِ گوش ها شود
نه اینکه زیرِ دست و پا بیفتد و با هوس ، اشتباه شود..
باید به حالِ این ترسِ از -ما- شدن
که افتاده به جانِ دل ها ، فکری کرد
باید آشتی کرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shayan
shayan

بانو این روزها بانویِ مردی شدن سخت است! از

بانو
این روزها بانویِ مردی شدن سخت است!
از آن سخت تر بانوی مردی ماندن است..
این روزها مردِ زنی شدن سخت است!
مردِ زنی ماندن سخت تر است..
در عصرِ مُدرنیته و اِبتذال ، باید بشویم آدمِ چند دهه قبل ..
باید یکی پیدا شود شبیه آدم هایِ چند دهه قبل ..
تا بشود که ما شویم!

بانو ؛
باید رُمان هایِ عاشقانه را دوباره مرور کنیم
باید قیدِ دنیایِ مجازی را بزنیم..
بنشینیم پایِ حرف هایِ مادربزرگ ها ..
دوباره نوجوان شویم
باید جورِ دیگری بزرگ شویم..
خانه می خواهد ، نه مُدل!
زندگی می خواهد ،
نه یک حجمِ پف کرده !
و عشق باید دوباره تعریف شود..
جوری که آویزه یِ گوش ها شود
نه اینکه زیرِ دست و پا بیفتد و با هوس ، اشتباه شود..
باید به حالِ این ترسِ از -ما- شدن
که افتاده به جانِ دل ها ، فکری کرد
باید آشتی کرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
~_* B A H A R ~_*
قبراققبراق
~_* B A H A R ~_*

یک #زن گران بها ترین اعجاز خداست برای داشتنش باید

یک گران بها ترین اعجاز خداست
برای داشتنش باید وضوی باران گرفت
و به نام عشق،شبنم وار برعطر او سجده کرد
وهزار هزار گل سرخ را تسبیح لحظه هایش نمود.
او اجابت میکند،عشقی ،بالاتر از خورشید.
و زیباتر از مهتاب را
و تنها یک میداند آیین دوست داشتن را .
و آنقدر زیبا هدیه میکند این عشق راکه سیراب شوی .
آری میدانی که او الهه ی عشق است
وبهشت کمترین سرزمین اوست✨
{-35-}{-41-}{-35-}{-41-}

مشاهده همه ی 3 نظر
ıllı fereshte ıllı
ناراحتناراحت
ıllı fereshte ıllı

👌👌👌👌 ‌ بانو ؛ این روزها بانویِ

👌👌👌👌

بانو ؛
این روزها بانویِ مردی شدن سخت است!
از آن سخت تر بانوی مردی ماندن است..
این روزها مردِ زنی شدن سخت است!
مردِ زنی ماندن سخت تر است..
در عصرِ مُدرنیته و اِبتذال ، باید بشویم آدمِ چند دهه قبل ..
باید یکی پیدا شود شبیه آدم هایِ چند دهه قبل ..
تا بشود که ما شویم!

بانو ؛
باید رُمان هایِ عاشقانه را دوباره مرور کنیم
باید قیدِ دنیایِ مجازی را بزنیم..
بنشینیم پایِ حرف هایِ مادربزرگ ها ..
دوباره نوجوان شویم
باید جورِ دیگری بزرگ شویم..
خانه می خواهد ، نه مُدل!
زندگی می خواهد ،
نه یک حجمِ پف کرده !
و عشق باید دوباره تعریف شود..
جوری که آویزه یِ گوش ها شود
نه اینکه زیرِ دست و پا بیفتد و با هوس ، اشتباه شود..
باید به حالِ این ترسِ از -ما- شدن
که افتاده به جانِ دل ها ، فکری کرد
باید آشتی کرد .

مشاهده همه ی 1 نظر
متین *انسانم آرزوست*
متین *انسانم آرزوست*

بانو ؛ این روزها بانویِ مردی شدن سخت است!

بانو ؛ این روزها بانویِ مردی شدن سخت است!

- بانو ؛
این روزها بانویِ مردی شدن سخت است!
از آن سخت تر بانوی مردی ماندن است..
این روزها مردِ زنی شدن سخت است!
مردِ زنی ماندن سخت تر است..
در عصرِ مُدرنیته و اِبتذال ، باید بشویم آدمِ چند دهه قبل ..
باید یکی پیدا شود شبیه آدم هایِ چند دهه قبل ..
تا بشود که ما شویم!

بانو ؛
باید رُمان هایِ عاشقانه را دوباره مرور کنیم
باید قیدِ دنیایِ مجازی را بزنیم..
بنشینیم پایِ حرف هایِ مادربزرگ ها ..
دوباره نوجوان شویم
باید جورِ دیگری بزرگ شویم..
خانه می خواهد ، نه مُدل!
زندگی می خواهد ،
نه یک حجمِ پف کرده !
و عشق باید دوباره تعریف شود..
جوری که آویزه یِ گوش ها شود
نه اینکه زیرِ دست و پا بیفتد و با هوس ، اشتباه شود..
باید به حالِ این ترسِ از -ما- شدن
که افتاده به جانِ دل ها ، فکری کرد
باید آشتی کرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۞امیرمسعود۞
آروم و عادیآروم و عادی
۞امیرمسعود۞

در داستان خلقت #زن نقل شده است که خداوند فرمود:

در داستان خلقت #زن نقل شده است که خداوند فرمود:

در داستان خلقت نقل شده است که خداوند فرمود:
این مخلوق عظیم، فقط یک عیب دارد !
فرشته پرسید: چه عیبی؟
خداوند فرمود: قدر خودش را نمیداند ...!

به افتخار تمام بانوان عزیز...

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 4 نظر