مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

گر تو فرهادزمانی نظری نیز به من کن

گر تو فرهادزمانی نظری نیز به من کن

گر تو فرهادزمانی
نظری نیز به من کن
که به دیوانگی از عشقِ تو
شیرین زمانم...
🍁🍁🍁

گروه سرای شادی
نظرات برای این پست غیر فعال است