--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂

#ارزشش را ندارد #زمانت را روی کارهای بی #نتیجه بگذاری ،

#ارزشش را ندارد #زمانت را روی کارهای بی #نتیجه بگذاری ،

#ارزشش را ندارد را روی کارهای بی بگذاری ،
ارزشش را ندارد آدم ها را کنی که داشته باشند ،
که مجابشان کنی به باشد ! تو و تو ؛ بیشتر از این هاست !
و ارزشِ تک تک ثانیه های تو ...
پس کن کسانی را که تو نیستند ،
و بده ؛
به آن ها که تو را دارند و توجه و تو را می کشند
بگذار عطر و ، در دالانِ ات بپیچد ،
در همین ثانیه هایی که هست ، در همین ثانیه هایی که رو به است ... را هدر نده !
تو آنقدرها فرصت نداری که منتظر بمانی آدم هایی که دوستشان داری ، تو را دوست بدارند ،
پس دوست بدار آن ها را که دوستت دارند و آنها باش که قدرِ تو را می دانند ،
زندگی همینقدر است !
کافیست را بپذیری ، باشی و را ببری ...


سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
مهربونمهربون
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

#ارزشش را ندارد #زمانت را روی کارهای بی #نتیجه بگذاری ،

#ارزشش را ندارد #زمانت را روی کارهای بی #نتیجه بگذاری ،

#ارزشش را ندارد را روی کارهای بی بگذاری ،
ارزشش را ندارد آدم ها را کنی که داشته باشند ،
که مجابشان کنی به باشد ! تو و تو ؛ بیشتر از این هاست !
و ارزشِ تک تک ثانیه های تو ...
پس کن کسانی را که تو نیستند ،
و بده ؛
به آن ها که تو را دارند و توجه و تو را می کشند
بگذار عطر و ، در دالانِ ات بپیچد ،
در همین ثانیه هایی که هست ، در همین ثانیه هایی که رو به است ... را هدر نده !
تو آنقدرها فرصت نداری که منتظر بمانی آدم هایی که دوستشان داری ، تو را دوست بدارند ،
پس دوست بدار آن ها را که دوستت دارند و آنها باش که قدرِ تو را می دانند ،
زندگی همینقدر است !
کافیست را بپذیری ، باشی و را ببری ...


زنـدگـی چـوبـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂

این #آمدن و #رفتن آدم ها به من یاد داد

این #آمدن و #رفتن آدم ها به من یاد داد

این و آدم ها
به من یاد داد که اگر قرار است روزی
به یک انسان شوم
آن شخص، تنها من باشم.
بیایید انقدر
به اشیا و به افراد وابسته نشویم.
وابسته نشویم چون هر کدامشان
شاید روزی بروند..شاید روزی نباشند
اما رفتن تو از تو فرق دارد..
یعنی ..
دیگر بعد از آن احساس وجود ندارد
که بخواهد تو را آزار بدهد..
خودت را در آغوش بگیر و
وابسته نشو
که اینجا همه ..

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂

این #آمدن و #رفتن آدم ها به من یاد داد

این #آمدن و #رفتن آدم ها به من یاد داد

این و آدم ها
به من یاد داد که اگر قرار است روزی
به یک انسان شوم
آن شخص، تنها من باشم.
بیایید انقدر
به اشیا و به افراد وابسته نشویم.
وابسته نشویم چون هر کدامشان
شاید روزی بروند..شاید روزی نباشند
اما رفتن تو از تو فرق دارد..
یعنی ..
دیگر بعد از آن احساس وجود ندارد
که بخواهد تو را آزار بدهد..
خودت را در آغوش بگیر و
وابسته نشو
که اینجا همه ..

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
مهربونمهربون
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

این #آمدن و #رفتن آدم ها به من یاد داد

این #آمدن و #رفتن آدم ها به من یاد داد

این و آدم ها
به من یاد داد که اگر قرار است روزی
به یک انسان شوم
آن شخص، تنها من باشم.
بیایید انقدر
به اشیا و به افراد وابسته نشویم.
وابسته نشویم چون هر کدامشان
شاید روزی بروند..شاید روزی نباشند
اما رفتن تو از تو فرق دارد..
یعنی ..
دیگر بعد از آن احساس وجود ندارد
که بخواهد تو را آزار بدهد..
خودت را در آغوش بگیر و
وابسته نشو
که اینجا همه ..

زنـدگـی چـوبـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂

من از آن #تافته های #جدابافته نبودم که هر #توهینی را

من از آن #تافته های #جدابافته نبودم که هر #توهینی را

من از آن های نبودم که هر را ببخشایم، اما همیشه در آخر کار آن را از می‌بردم.
آن کس که تصور می‌کرد که من از او دارم
چون می‌دید که با به او سلام می‌گویم غرق در می‌شد
و نمی‌توانست کند.
در این حال، بر حسب خلق و خوی ، یا را و یا را می‌کرد،
بی آنکه فکر کند که ی من تر از این‌ها بوده است
من همه چیز حتی او را از یاد برده بودم.

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پَـرےسـآ«♥»سَــرابــــ
پَـرےسـآ«♥»سَــرابــــ

گفته بودم بهش وقتی بری، درِ این #قلب پلمپ میشه

گفته بودم بهش وقتی بری، درِ این پلمپ میشه
حرفمو گرفتی ..
وقتیم پلمپ بود
گفتی بیام؟!
نفهمیدی این در بسته بشه تو و غریبه !

🖤

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
مهربونمهربون
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

من از آن #تافته های #جدابافته نبودم که هر #توهینی را

من از آن #تافته های #جدابافته نبودم که هر #توهینی را

من از آن های نبودم که هر را ببخشایم، اما همیشه در آخر کار آن را از می‌بردم.
آن کس که تصور می‌کرد که من از او دارم
چون می‌دید که با به او سلام می‌گویم غرق در می‌شد
و نمی‌توانست کند.
در این حال، بر حسب خلق و خوی ، یا را و یا را می‌کرد،
بی آنکه فکر کند که ی من تر از این‌ها بوده است
من همه چیز حتی او را از یاد برده بودم.

|

زنـدگـی چـوبـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید