محمد اهوازی
آروم و عادیآروم و عادی
محمد اهوازی

*ملوانی #شوریده #خلبانی سر به هوا شاعری #عاشق

*ملوانی
سر به هوا
شاعری
قصابی دل رحم
کارگری
آدم‌های زیادی در هستند
که هیچ کدامشان نیستی*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

#آدمها همیشه#خوب را برای یافتن خوب تر#رها میکنند


همیشه#خوب را
برای یافتن خوب تر#رها میکنند
از اینکه خوب#همانیست
که وقتی ازهمه چیز وهمه کس#بریدی
می افتی
همان کسی که
.روز حالت را میپرسد
و تو#سرسری میگویی خوبم
همان کسی که
تو#حضورش را همیشه دیدی و حس کردی
اما#ساده گذشتی
همان کسی که
وقتی که#کم.حوصله.ای زمین و زمان را
به هم میدوزد تا#تو لبخند بزنی...

همان کسی است که
.منت تو را دوست دارد
خوب همانیست
که طاقت قهر ندارد
میگوید قهر اما دلش
دوری ات را تاب نمی اورد
خوب همانیست که
همه احساسش را خرج تو و اطرافیانش میکند
خوب همانیست که
به جرم احساسش هرلحظه غرورش رامیشکنی
دلش را میشکنی
و او دم نمیزند
کجا با این عجله
لحظه ای درنگ کن
خوب خود را با خود نمیبری ؟
خوب یک نفر است
و هرگز تکرار نمیشود
مبادا از دستش بدهی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahab
shahab

🔸زمان کوتاه است ✨و لحظات برگشت ناپذیر 🔸زندگی، حبابی

🔸زمان کوتاه است
✨و لحظات برگشت ناپذیر
🔸زندگی، حبابی بیش نیست

🔸ساده تر ببینیم
✨ساده تر بگیریم
🔸ساده تر بخندیم

.ساده ترش.
زیباست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق و آرامش بی پایان

راز هاے خوشبختی: #متنفر نباشید #عصبانے نشود #ساده

راز هاے خوشبختی: #متنفر نباشید #عصبانے نشود #ساده

راز هاے خوشبختی:
نباشید
ے نشود
زندگے ڪنید
توقع باشید
لبخند بزنید
باشید
خوب معاشرت داشته باشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sadaf خـلـــــوتـــــ دلــــ
Sadaf خـلـــــوتـــــ دلــــ

#من از دنیا هیچ نمیخواهم جز ڪَوشہ‌ے #دنجی

#من از دنیا هیچ نمیخواهم جز ڪَوشہ‌ے #دنجی

#من از دنیا هیچ نمیخواهم
جز ڪَوشہ‌ے
ڪہ من مشغول بافتن موهاے باشم
و بالب‌هایت ترنم عشق برایم
سر دهی ..
؛
من عاشق همین چیزهاے ‌ام ..!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

شاید #ساده باشم اما #کور که نیستم

شاید باشم

اما که نیستم
‌─═┅✫✰🖤✰✫┅═─

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است