ـواسهـ دلـ خودمـ
مهربونمهربون
ـواسهـ دلـ خودمـ

⭕️ گویا #سفارت_آمریکا در عراق، یک جایزه ده میلیون دلاری برای

⭕️ گویا در عراق، یک جایزه ده میلیون دلاری برای اشخاصی قرار داده است که بتوانند اطلاعاتی در خصوص حزب الله به آنها ارائه دهند؛

🔺قابل توجه غرب پرستانِ داخلی و حامیانِ پیوستن به ‌، همچون جناب که چند وقت پیش بیان کردند نباید با پیوستن به FATF، (به این دلیل که اطلاعاتمان لو میرود) مخالفت کنیم چون آنها از همه چیز اطلاع دارند و حتی پلاک خودروهای ما را هم با ماهواره میخوانند !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید