Znaan
Znaan

💥تاثير عصبانیت بر سلامت بدن 🔹زخم معده و

💥تاثير عصبانیت بر سلامت بدن 🔹زخم معده و

💥تاثير عصبانیت بر سلامت بدن

🔹زخم معده و سرگیجه
🔸سر درد و فلج اعضاء
🔹از دست دادن توده عضلانی
🔸لختگی خون و سکته مغزی
🔹بیماریهای قلبی و تنگی نفس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(اشك قلم salman)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(اشك قلم salman)

💠دوگانه سازی های امروز در جامعه سازی ایران ما‼️

💠دوگانه سازی های امروز در جامعه سازی ایران ما‼️

🔷وقتی شما در جامعه ای را حذف کردید،دیگر در روضه های ، دختر بدحجاب درک و تصوری از چادر از سر برداشتن حضرت زینب توسط قاتلین نخواهد داشت.
🔷وقتی شما در جامعه ای، را هدف بگیرید، ان جوان دیگر درک و تصور درستی از حیای فاطمی نخواهد داشت.
🔷وقتی شما در جامعه ای،کار نیک پنهان و حفظ شان طبقه محروم را هدف بگیرید،مردم دیگر درک و تصور درستی از اطعام شبانه فقرا توسط حضرت (ع) نخواهد داشت!
🔷وقتی شما در جامعه ای را هدف بگیرید،ان کشور درک و احساس درستی از عدم امتیاز دهی در به دشمن نخواهد داشت!!!
🔷وقتی شما سعی کردید را باب کنید،ان مردم درک صحیحی از نخواهند داشت!
🔷وقتی شما مفهوم ولش کن ! و سخت نگیر را کردید،میشوید مروج اباحه گری و !
🔷وقتی شما در جامعه مفهوم و گذشت را حذف کردید، و طمع و در اخر از بیت المال را ترویج کردید...

🔷وقتی شما جلف بازی و شهوت و خوش استایل را باب کردید، درک و تصور جان فدایی و بریده شدن یک پسر جوان در اوج جوانی برای اسلام را نخواهید داشت!
🔷وقتی و تبلیغ شبانه روزی را مد کردید! قناعت و ذخیره سازی منابع محیطی را سوزانده اید...
🔷وقتی مفهوم گیری و دیده شدن را نفهمیده باشید،این میشود که چادری هم عکسش را در فضای نشر دهد!!!
🔷وقتی سفر ارزان و راحت برای تفریح را باب کردید،احساسی از روی بیست میلیون زائر برای زیارت امام معصوم در درک نکنید...
🔷وقتی جنس خارجی را پرستیدید،درکی از دریافت تکنولوژی و بومی سازی و داخلی نخواهید داشت...
🔷وقتی زنان همراه مردان در خارج از منزل برای ازدیاد مال را شیوع دادید!دیگر خبری از احساس و ازدیاد نسل نخواهید داشت...
🔷وقتی حفظ ناموس را عقب ماندگی معنا کردید،دیگر و حفظ خاک کشور را بی معنا کرده اید.
🔷وقتی تقلید از و مطیع رسانه های خارجی شدید،نمی توانید حس هم دوستی با سایر هم وطنانتان داشته باشید...
🔷وقتی امر به معروف را دخالت در زندگی افراد معنا کنید،دیگر نمی توانید های قانونی را اجرا کنید...
🔷وقتی کمک به فقرا را گدا پروری نامیدید، نوازی و نگه داری از حیوانات در خانه را جایگزین ارضای حس کمک رسانی کرده اید...
🔷وقتی را سخت گرفتید،دیگر نمی توانید جلوی روابط نامشروع و دوستی های خیابانی را بگیرید..
📌ذاتا انسان دنبال نمیرود مگر انکه چیزی را از او بگیرید...
همین...
☎️ارتباط با بنده:
@alienghelabi

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرفسور خانوم |:
پرفسور خانوم |:

+ #آشـ ـ ـوبـ ـ ـم + #آرامشـ ـ ـم

+ ـ ـوبـ ـ ـم +
ـ ـم + ـ ـویـ ـ ـی +
به ـ ـر تـ ـ ـرانه ای میکـ ـ ـشم ـ ـویـ ـ ـی
ـ ـا که ـ ـی تــ ـ ـو من ـ ـم تــ ـ ـو ـ ـد ـ ـم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☪✘jonny_depp✘☪
قبراققبراق
☪✘jonny_depp✘☪

[❤] ×~~~~~~~~~× ^^ ^ #بگو با #که،

[❤] ×~~~~~~~~~× ^^ ^ #بگو با #که،

[❤]
×~~~~~~~~~×
^^
^
با ، کجا، می گذاری تا که
کجا، ، سری بر خویش

نظرات برای این پست غیر فعال است
@__PARISA__

شاید قشنگ نباشه ولی یکی از بهترین نوع اومدنا

شاید قشنگ نباشه
ولی یکی از بهترین نوع اومدنا

" ‌عقل " اومدنه ...

‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

🌷سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می

🌷سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل ...💖
یک نظر روی تو را دید👀 و حواسش پرت شد !!!!🙆


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دیگه نمیام خداحافظ
شیطونشیطون
دیگه نمیام خداحافظ

میان #بازوانت جایم میدهی #حلقه ی #عاشقی را #تنگ

میان جایم میدهی
ی را
و تنگ تر میکنی
به دل ، در هم میخوریم
جوری که نه از
در می‌آورم ، نه تو از من
و نه از هر دوی ما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید