محمد اهوازی
محمد اهوازی

تقدیم به کاربران سراب🌸 #سراب

کاکو

تقدیم به کاربران سراب🌸

سـرابـــــ
نظرات برای این پست غیر فعال است
♔Arოaŋ♔
مو قشنگمو قشنگ
♔Arოaŋ♔

#آدمک آخر دنیاست بخند آدمک #مرگ همین جاست

#آدمک آخر دنیاست بخند 
 آدمک #مرگ همین جاست

آخر دنیاست بخند

آدمک همین جاست بخند
دست‌خطی که تو را کرد

ماست بخند

آدمک نشوی کنی

کل دنیا است بخند

آن که بزرگش خواندی

مثل بخند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mokhtar yahyapor
ناراحتناراحت
mokhtar yahyapor

رنگ چشمان تو #سراب سبز خوشبختے من موهایت

رنگ چشمان تو
سبز خوشبختے من
موهایت جنگل احساس
عشقت ڪولاک رویاهاے داغ
و من دخترک جسورے ڪه
به ریشه ے هر غزل مے زنم
تا عروسک زیباے
شعر هاے سپید تو گردم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Rad007
آروم و عادیآروم و عادی
Rad007

‍ بهتر است با عقاید خودمان یک ابلهِ سفیه باشیم تا

‍ بهتر است با عقاید خودمان یک ابلهِ سفیه باشیم تا

‍ بهتر است با عقاید خودمان یک ابلهِ سفیه باشیم تا این که با عقایدِ دیگران یک دانشمند به شمار آییم.


: دورود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mokhtar yahyapor
ناراحتناراحت
mokhtar yahyapor

رنگ چشمان تو #سراب سبز خوشبختے من موهایت

رنگ چشمان تو
سبز خوشبختے من
موهایت جنگل احساس
عشقت ڪولاک رویاهاے داغ
و من دخترک جسورے ڪه
به ریشه ے هر غزل مے زنم
تا عروسک زیباے
شعر هاے سپید تو گردم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تکیه بر #حبابم و دعوت به رقص در #سراب

تکیه بر #حبابم و دعوت به رقص در #سراب

تکیه بر و دعوت به رقص در

اما سالهاست سراغ را از

عابران ناشناس شهر مے گیرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید