احمدهمωفـر ؏شღق
احمدهمωفـر ؏شღق

درمان درد عاشقان صبرست و من دیوانه‌ام نه درد ساکن

درمان درد عاشقان صبرست و من دیوانه‌ام
نه درد ساکن می‌شود نه ره به درمان می‌برم

ای ساربان آهسته رو با ناتوانان صبر کن
تو بار جانان می‌بری من بار هجران می‌برم

"

همسفرعشق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

عمری دگر بباید بعد از وفات ما را

عمری دگر بباید بعد از وفات ما را





کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری

مَحڪوُم بہ تنْهایی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ای یار کجایی که در آغوش نه‌ای

ای یار کجایی که در آغوش نه‌ای





و امشب بر ما نشسته چون دوش نه‌ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

گر تـو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم

گر تـو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم





ور تو ز ما بی نیاز ما به تو امیدوار

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شهد ریزی چون دهانت دم به شیرینی زند

شهد ریزی چون دهانت دم به شیرینی زند





فتنه انگیزی چو زلفت سر به رعنایی کشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید