Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

همه قبیله‌ی من عالمان دین بودند

همه قبیله‌ی من عالمان دین بودند

مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

داروی مشتاق چیست زهر ز دست نگار

داروی مشتاق چیست زهر ز دست نگار

مرهم عشاق چیست زخم ز بازوی دوست

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

مده ای رفیق پندم که بر او نظر فکندم

مده ای رفیق پندم که بر او نظر فکندم

تو میان ما ندانی ،که چه میرود نهانی

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش

همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش

تـو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
il-یگانه-همسفر؏شــقـــ |i
il-یگانه-همسفر؏شــقـــ |i

±🚦 گر مرا هیچ نباشد نھ بھ دنیا نھ بھ

±🚦
گر مرا هیچ نباشد نھ بھ دنیا نھ بھ عقبے؛
" چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید..! "
🙂

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید