...
عاشقعاشق
...

دست با سرو روان چون نرسد در گردن چاره‌ای نیست

دست با سرو روان چون نرسد در گردن چاره‌ای نیست

دست با سرو روان چون نرسد در گردن
چاره‌ای نیست به جز دیدن و حسرت خوردن

آدمی را که طلب هست و توانایی نیست
صبر اگر هست و گر نیست بباید کردن


‌‌‌‌‌

مشاهده همه ی 2 نظر
Banoo
Banoo

دو عالم را به یک بار از دل تنگ

دو عالم را به یک بار از دل تنگ

دو عالم را
به یک بار از دل تنگ...
برون کردیم، تا جای تو باشد...💌🌱

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ahvazi
آروم و عادیآروم و عادی
محمد ahvazi

تیغ بُرّان گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می‌خواهی

تیغ بُرّان گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می‌خواهی بِبُر اما مَبُر نان کسی

ناب

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

دِل بَر تو نَهَم کِه راحَت ِجانِ منی.!

دِل بَر تو نَهَم
کِه راحَت
ِجانِ منی...!


💫

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ یادِ تو مصلحتِ خویش ببُرد از یادم•••یادِ تو مصلحتِ خویش ببُرد از یادم•••‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

نکند میــــــــل ! " دل من به تماشای

نکند میــــــــل !

" دل من به تماشای چمن "

که تماشای دل آن جاست،
که دلدار آن جاست ..!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

هر که محرابش تو باشی سر ز

هر که محرابش تو باشی

سر ز خلوت برنیارد ...برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ما با تو خوشیم، گر توما با تو خوشیم،
گر تو با ما نه خوشی•••‌‌

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌چرا مـا بـا تـو ای معشوقِ طناز


‌چرا مـا بـا تـو ای معشوقِ طنازبـه صُلحیم و تـو بـا مـا در نبردی


ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید