فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

#سلام_به_ارباب ✋ یكباره دلم گفت كه بنویس كلامی

#سلام_به_ارباب ✋ یكباره دلم گفت كه بنویس كلامییكباره دلم گفت كه بنویس كلامی
در وصف بلند مرتبه و شاه مقامی

دستی به روی سینه نهادم و نوشتم
از من به حسین بن علی عرض سلامی


🌹
🌺🌺💐💐🌹🌹
┄┅┅┅✿❀📿❀✿┅┅┅┄

┄┅┅┅✿❀📿❀✿┅┅┅┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید