مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

که من حریف توام پژواک فریاد حماسی سردارشهیدمان بر فرق

که من حریف توام پژواک فریاد حماسی سردارشهیدمان بر فرق

که من حریف توام
پژواک فریاد حماسی سردارشهیدمان بر فرق آمریکا
زمان که می گذرد (من حریف توام) سردارمان چه زیبا در عالم تفسیرمی گردد...
خطاب به شیطان بزرگ ،امریکا

به قلم: استاد غلامی سرای

پادکست: https://bit.ly/31shPgt

کنون بیا به تماشا که من حریف توام
ببین تلاطم ما را که من حریف توام
اگر به شاخک ابلیسی ات ببالیدی
شکستمت چه دل آرا که من حریف توام
تنم اگر که به تیغت جداست بندازبند
بساط من شده برپاکه من حریف توام
به سنگ مرقد من حک شود سلیمانی
فدای زینب کبراکه من حریف توام
ز بعدشام وعراق و یمن به قله ی قدس
رسد صدای فتحنا که من حریف توام
هنوز کاکل شیطانی ات به دست من است
بدوز چشم به فردا که من حریف توام
چه خواب های پریشان برایتان دارم
ازاین معامله هرجا که من حریف توام
سپاه قدس برای شکستنت کافیست
نگر به شاخه ی طوبی که من حریف توام
"سرایی" از دل خونین دوباره زن تو رقم
از آن دلاور تنها که من حریف توام


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🎥⭕️ شبکه من‌وتو به نقل از نهادهای اطلاعاتی ـ نظامی اسرائیل:

شبکه من‌وتو به نقل از نهادهای اطلاعاتی ـ نظامی اسرائیل

🎥⭕️ شبکه من‌وتو به نقل از نهادهای اطلاعاتی ـ نظامی اسرائیل:

🔻 سرتیپ محمد که به جانشینی فرمانده انتخاب شده، فرمانده تولید موشک‌های نقطه‌زن جمهوری اسلامی برای در خاک لبنان است؛ موشک‌هایی که برای نابودی اسرائیل در فاصله کمی با سرزمین‌های اشغالی ساخته می‌شوند.

🔻 ارتقای حجازی از نقش کلیدی که در لبنان داشته به جانشین فرمانده سپاه قدس، تاییدیه‌ایست بر اجرایی شدن هدف آیت‌الله ‌ای که اخیرا بر جنگ با اسرائیل و آمریکا در خارج از مرزهای ایران تاکید کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

شبکه من‌وتو به نقل از نهادهای اطلاعاتی ـ نظامی اسرائیل:

شبکه من‌وتو به نقل از نهادهای اطلاعاتی ـ نظامی اسرائیل:

🔻 سرتیپ محمد که به جانشینی فرمانده انتخاب شده، فرمانده تولید موشک‌های نقطه‌زن جمهوری اسلامی برای در خاک لبنان است؛ موشک‌هایی که برای نابودی اسرائیل در فاصله کمی با سرزمین‌های اشغالی ساخته می‌شوند.

🔻 ارتقای حجازی از نقش کلیدی که در لبنان داشته به جانشین فرمانده سپاه قدس، تاییدیه‌ایست بر اجرایی شدن هدف آیت‌الله ‌ای که اخیرا بر جنگ با اسرائیل و آمریکا در خارج از مرزهای ایران تاکید کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرکز آموزش ایپک گرافیک
مرکز آموزش ایپک گرافیک

طوفان انتقام اولین طلیعه های قهرو خشم امت اسلام بر

طوفان انتقام اولین طلیعه های قهرو خشم امت اسلام بر

طوفان انتقام
اولین طلیعه های قهرو خشم امت اسلام بر مستکبران عالم!
به قلم: استاد غلامی سرای


ای آمریکا ببین طوفانمان را
ببین درخون به پا پیمانمان را
ازاین سرمستی ات تا خیره گردی
ازاین پس شاهد موج نبردی
ازاین پس خواب راحت رانبینی
به جز طوفان ازاین خرمن نچینی
اگر در بیشه شیران درآیی
اگرآتش شوی خاکسترآیی
همای قهرِ ما را کن تماشا
کجا این صیحه را داری توحاشا
از این برجام بین فرجام ها را
ازآتش پرکن امشب جام ها را
به جسم عرباً عربا گشته سوگند
نبینی بعدازاین برچهره لبخند
هنوز آغاز کار انتقام است
ازاین پس زندگی بهرت حرام است
اگر دیدی تو اشک رهبرم را
تماشا کن خروش لشگرم را
سپاها ضرب شستت را بنازم
بکن هنگامه تا هنگامه سازم

مشاهده همه ی 1 نظر
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

طوفان انتقام اولین طلیعه های قهرو خشم امت

طوفان انتقام اولین طلیعه های قهرو خشم امت

طوفان انتقام

اولین طلیعه های قهرو خشم امت اسلام بر مستکبران عالم!

به قلم: استاد غلامی سرای

ای آمریکا ببین طوفانمان را
ببین درخون به پا پیمانمان را
ازاین سرمستی ات تا خیره گردی
ازاین پس شاهد موج نبردی
ازاین پس خواب راحت رانبینی
به جز طوفان ازاین خرمن نچینی
اگر در بیشه شیران درآیی
اگرآتش شوی خاکسترآیی
همای قهرِ ما را کن تماشا
کجا این صیحه را داری توحاشا
از این برجام بین فرجام ها را
ازآتش پرکن امشب جام ها را
به جسم عرباً عربا گشته سوگند
نبینی بعدازاین برچهره لبخند
هنوز آغاز کار انتقام است
ازاین پس زندگی بهرت حرام است
اگر دیدی تو اشک رهبرم را
تماشا کن خروش لشگرم را
سپاها ضرب شستت را بنازم
بکن هنگامه تا هنگامه سازم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرکز آموزش ایپک گرافیک
مرکز آموزش ایپک گرافیک

اشک رهبر با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای

اشک رهبر با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای

اشک رهبر
با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای


دانلود پادکست: https://bit.ly/2sKdYi9

دانلود نماهنگ: https://bit.ly/39FBhu1


خدایا کربلا نو شد چواین گل پیکر آوردند
دوتاشد داغمان تا اشک رهبر رادرآوردند
ندانستند ما قوم شهادت قوم فرداییم
چه آتش های بنیان کن از این خاکسترآوردند
جهان را برظهور یار می سازیم آماده
ذبیحی دست وپا در خون برای دلبر آوردند
از آن یوسف در آن صحرای گرگ آلودناهموار
عجب پیراهنی خونین برای رهبرآوردند
جهان باید بداند نسل حیدر جامه نو کرده
سری گر رفته برنیزه سرانی سرتر آوردند
سرایی دان یقین زین خون خبرهابیشمار آید
خبرگویی زتیغ منتقم بر حیدر آوردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرکز آموزش ایپک گرافیک
مرکز آموزش ایپک گرافیک

علَم به خون تو تزئین به قلم: استاد غلامی سرای

علَم به خون تو تزئین به قلم: استاد غلامی سرای

علَم به خون تو تزئین
به قلم: استاد غلامی سرای


دانلود پادکست: https://bit.ly/2FpZpCK

دانلود نماهنگ: https://bit.ly/2ZXLYn7


به پایگاه دلیران خوش آمدی سردار
یقین به خیمه ی شیران علم زدی سردار
نفس نفس به حضورت دوباره برخیزیم
به انتقام تو همچون شراره برخیزیم
بهای یک سر مویت فنای اسرائیل
نشسته بر سردشمن دوباره عزرائیل
خروش خون تو سیلاب وقهرو طوفان است
بدان که طالب خون تو کل ایران است
هنر ببین که جوانان حیدری چه کنند
عرب ،بلوچ و لر و کرد و آذری چه کنند
اگر اشاره کند رهبری هزاران بار
به اشتیاق بپیچیم خصم را طومار
به حب و عزت و عشقت دگربناز امشب
علَم به خون تو تزیین دراهتزاز امشب
برآن دو دست بریده برآن تنت سوگند
برآن دوچشم پرازخون وگردنت سوگند
چنان به یاد تو محشر به پاکنیم امروز
که کل خاک وطن کربلا کنیم امروز
خدا کند که به پاداش خون پرثمرت
به مهر دولت مهدی برون شود قمرت
ذبیح راه ظهوری زقعر قربانگاه
برای این بشریت نمافروزان راه
عراق و شام و یمن باتو می زنند خروش
ببین که خون تو می آید از کرانه به جوش
دراین مسیر الهی معامله عدم است
علم به دوش ولی تا ظهور یک قدم است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

علَم به خون تو تزئین به قلم: استاد غلامی سرای

علَم به خون تو تزئین به قلم: استاد غلامی سرای

علَم به خون تو تزئین
به قلم: استاد غلامی سرای


دانلود پادکست: https://bit.ly/2FpZpCK

دانلود نماهنگ: https://bit.ly/2ZXLYn7


به پایگاه دلیران خوش آمدی سردار
یقین به خیمه ی شیران علم زدی سردار
نفس نفس به حضورت دوباره برخیزیم
به انتقام تو همچون شراره برخیزیم
بهای یک سر مویت فنای اسرائیل
نشسته بر سردشمن دوباره عزرائیل
خروش خون تو سیلاب وقهرو طوفان است
بدان که طالب خون تو کل ایران است
هنر ببین که جوانان حیدری چه کنند
عرب ،بلوچ و لر و کرد و آذری چه کنند
اگر اشاره کند رهبری هزاران بار
به اشتیاق بپیچیم خصم را طومار
به حب و عزت و عشقت دگربناز امشب
علَم به خون تو تزیین دراهتزاز امشب
برآن دو دست بریده برآن تنت سوگند
برآن دوچشم پرازخون وگردنت سوگند
چنان به یاد تو محشر به پاکنیم امروز
که کل خاک وطن کربلا کنیم امروز
خدا کند که به پاداش خون پرثمرت
به مهر دولت مهدی برون شود قمرت
ذبیح راه ظهوری زقعر قربانگاه
برای این بشریت نمافروزان راه
عراق و شام و یمن باتو می زنند خروش
ببین که خون تو می آید از کرانه به جوش
دراین مسیر الهی معامله عدم است
علم به دوش ولی تا ظهور یک قدم است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید