(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
شادشاد
(◕‿◕)ஜღAzarbaycan_Ogluღஜ
 لینک
ای
شاد یاشا..

{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}
{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}
{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}
{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}

ای دوست تا می توانی شاد باش

در گذر از ابر غم چون باد باش

در آیینه نه،کمی ازدورتر در خود بنگر

از فکر و خیال بیرون آی،قدری آزاد باش

کنون گر بخندی،کس نشود مانع خنده ات

خاطرات خوش یاد آر،با خوشی ها همزاد باش

بر حیاط دل بر حیاط ذهن جارویی بکش

زندگی کردن را بین انسان ها نماد باش

محرم تنهایی ها،مرهم خسته گی ها خداست

تا در تو حیات هست،ای دوست شاد باش ...


{-84-}{-84-}{-84-}{-84-}{-84-}{-84-}{-84-}{-84-}{-84-}
{-80-}{-80-}{-80-}{-80-}{-80-}{-80-}{-80-}{-80-}{-80-}
{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}
{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
شیطونشیطون
محمد

امروز را می خواهم فیروزه ای باشم ،

امروز را می خواهم فیروزه ای باشم ،

امروز را می خواهم فیروزه ای باشم ،

مثل کاشی های خوشرنگ حوض مادر بزرگ ...

پر از آرامش ...

امروز را می خواهم فیروزه ای باشم ،

زیر سقف آبی آسمانم ...

نفسی تازه کنم پر از عطر ...

امروز را می خواهم باشم ،

با و شاعرانه

قدم بزنم

سنگ فرش های فیروزه ای باغ احساس را ...

رفیق

کمی با من

همقدم باش ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

مجموعه ای کامل از معروفترین آهنگهای ترکی استانبولی گلچین آهنگهای شاد

 لینک

مجموعه ای کامل از معروفترین آهنگهای ترکی استانبولی گلچین آهنگهای شاد ترکی استانبولی زن آهنگ ترکی استانبولی غمگین با کیفیت اصلی (پخش آنلاین) و لینک مستقیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☂️ســـ ــارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز
ورزشکارورزشکار
☂️ســـ ــارا☂️تبسـ ــم پاییــ ــز

🍃🌺🍃 زندگی ساز دل است تو نوازنده این سازی

🍃🌺🍃
زندگی ساز دل است
تو نوازنده این سازی و بس…!
تو اگر شاد زنی شاد شوی
گر چه باشی چون قناری در قفس...

‌و‌مسرور‌باشید‌دوستان👌🏽

‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 2 نظر